Innovationsfondens erhvervsforskerpris 2019 går til Martina Fischetti for nytænkning indenfor design.

Det er en kompliceret proces at designe vindmølleparker til havs, men for DTU-forskeren Martina Fischetti er det lykkes at udvikle en række modeller og algoritmer, som optimerer designfasen betydeligt hos blandt andet Vattenfall.

Hun har bl.a. udviklet en model, der kan bruges til at beregne den optimale placering af vindmøller inden for et defineret område, så de ikke ”skygger” for hinanden, og energiproduktionen dermed kan øges. Samtidig har hun udviklet værktøjer til at optimere kabel-forbindelserne mellem vindmøllerne og til design af de sokler, som vindmøllerne står på. Begge dele mindsker ressourceforbruget, når havvindmølleparkerne opstilles og giver dermed mere grøn energi for de samme penge.

”Matinas projekt er et godt eksempel på, hvordan operationsanalyser bliver et stadig vigtigere redskab til at optimere processer inden for grøn energi. For bare få år siden var det ikke et værktøj, som blev anvendt ret meget i vindindustrien. Jeg håber derfor, at erhvervsforskerprisen kan være med til at vise, hvordan operationsanalyser kan bidrage i den grønne omstilling”, forklarer professor på David Pisinger, der har været vejleder på projektet og indstillede Martina til prisen.

I dag er Martina tilknyttet DTU som ekstern lektor og ansat som ledende ingeniør i Vattenfalls afdeling for System Design i Kolding, hvor hun bl.a. er involveret i brugen og videreudviklingen af sine modeller og forskellige optimeringsprojekter.

Hun deler passioneret sin viden med DTU-studerende og har desuden startet et netværk – AIROyoung – for unge forskere i sit hjemland Italien, der interesserer sig for operationsanalyser.

Selv er hun overrasket og glad over at have vundet.

”For mig betyder det meget, at min forskning er med til at løse problemer i samfundet. Så det gør mig stolt, når mine modeller kan bidrage til at gøre grøn energi mere konkurrencedygtig. At jeg oven i købet modtager en pris fra Innovationsfonden, ser jeg som en stor anerkendelse af, at jeg har været med til at skabe noget nyt og samfundsnyttigt, lyder det fra Martina.

Hun oplever også, at kollegerne har bakket op:

”Modellerne er blevet taget godt i mod og har medvirket til, at vi nu tænker mere ud af boksen og arbejder med flere scenarier – bl.a. fordi vi nu kan lave en grov skitse til en havvindmøllepark på få timer, hvor det før tog flere dage, men også fordi vi nu har en model, hvor vi kan beregne flere scenarier med forskellige typer vindturbiner, kabler og teknologi”, fortæller Martina.

Softwaren har været anvendt i designet af havmølleparken Kriegers Flak i Østersøen, som Vattenfall vandt med en rekordlav pris, og til den hollandske park Hollandske Kust Zuid 1+2, som står til at blive den første havmøllepark i verden, der bliver opført uden offentligt tilskud.

Professor David Pisinger ser Martinas projekt og resultaterne hos Vattenfall som et godt skridt i den rigtige retning for den grønne energi.

”Jeg håber, at operationsanalyser fortsat kan være med til at optimere processerne, så vindparker slet ikke behøver statsstøtte i fremtiden. På den måde kan vindparker også blive en realitet i de lande, hvor staterne ikke yder støtte til grøn energi, og det er afgørende, hvis vi skal nå blandt andet FN`s mål inden for grøn energi”, siger David.