Bygningsstyrelsen har tænkt nyt og har tænkt kreativt. Styrelsen har skabt en ny hovedentreprisemodel, New partnering. Det er visioner og nytænkning indenfor byggeriet. Godt gået bygningsstyrelse.

New partnering bliver brugt i forbindelse med det nye universitetsbyggeri i Aalborg, AAU Science & Innovation Hub.  Det nye Science og Innovation Hub skal være et knudepunkt og udstillingsvindue for tværvidenskabelig forskning, innovation, entreprenørskab, talent- og virksomhedsudvikling på Aalborg Universitet. Den nye bygning skal bl.a. bestå af innovationslaboratorier, digitale værksteder, faciliteter til virksomhedssamarbejde, inkubatormiljø, kontormiljøer samt en række offentligt tilgængelige rum såsom auditorium, kantine mm.

Så nyt innovationscenter får innovativt udbud, skabt af en innovativ udbyder og forhåbentlig bygget af en medspillende og nytænkende entreprenør.

Bygningsstyrelsen har på baggrund af en længere markedsdialog og med inspiration i dels et internt projekt og dels i flere afprøvede modeller hos andre bygherrer sammensat en udbudsstrategi og den nye samarbejdsmodel kaldet New Partnering – Hovedentreprise.

Modellen lægger op til en tillidsbaseret samarbejdsform bygget på dialog og åbenhed, hvor der skabes et transparent forretningsmiljø, og hvor byggeproces og projekt udvikles gennem inddragelse af alle parters viden, kompetencer og markedskendskab. Formålet er en styrket projektgennemførelsen, hvor den aftalte tid, økonomi og kvalitet overholdes, så byggeriet kan afleveres til en tilfreds kunde.

Samtidig er det af de første af Bygningsstyrelsens projekter, hvor AB18 og appendiks hertil om projektudvikling bliver brugt.

Grundlæggende er projektet udbudt i hovedentreprise på baggrund af et dispositionsforslag suppleret af et byggeprogram og en designmanual, der beskriver de overordnede designintentioner i projektet. Herefter skal der ske projektudvikling og færdigprojektering sammen med hovedentreprenøren og dennes leverandører.

En forventet effekt ved modellen er, at rammerne for tid og økonomi bliver overholdt, og at det færdige projekt lever op til de forventninger og kvaliteter, der var ved projektets start, fordi konflikter og risici i forhold til projektets tid, økonomi og kvalitet afklares rettidigt.

Ud over en række fælles målsætninger indeholder New Partnering blandt andet en konkret model for implementering og løbende evaluering af samarbejdet, en metode for håndtering af uenigheder samt en omfattende incitamentsstruktur, der udgør ca. halvdelen af entreprenørens samlede dækningsbidrag. Det vil sige, at jo bedre det lykkes for hovedentreprenøren og bygherren at opnå deres gensidigt aftalte målsætninger, jo højere er indtjeningen for hovedentreprenøren.