Som en del af EU’s bestræbelser på at fremme bæredygtighed og gennemsigtighed er der øget fokus på ESG- og CSRD-direktivet. Hos den skandinaviske leverandør af badeværelsesinventar, Nordic Bath, forbereder man sig allerede på fremtidens krav. I organisationens moderselskab, ITP Group, har man besluttet at etablere en ny stilling, hvis primære rolle bliver at håndtere og vejlede virksomheden samt datterselskaberne i de stadigt voksende krav på området.

Pernille Pedersen har været en del af ITP Group i næsten tre år. Hun startede som studentermedhjælper og blev hurtigt fastansat som kommunikationsmedarbejder efter at have afsluttet sin kandidatgrad i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation med specialisering i International Business and Society fra Copenhagen Business School. Med sin voksende interesse for bæredygtighed har Pernille nu indtaget rollen som virksomhedens kommunikations- og CSR-koordinator, og hendes baggrund gør hende til den ideelle kandidat til denne opgave.

– Siden jeg afsluttede min uddannelse, har jeg været en del af kommunikationsteamet. Men allerede under mine studier begyndte min interesse for bæredygtighed at spire, især den forandring, der kræves af virksomhederne, har fanget min interesse, fortæller Pernille og fortsætter:

– I min nye rolle bliver det min opgave at overvåge de juridiske krav og anbefalinger inden for bæredygtighedsområdet for virksomheder. Jeg skal hjælpe ITP Group med at navigere gennem de nødvendige forandringer og sørge for, at ansvaret for de forskellige aktiviteter bliver tildelt de rette områder i organisationen.

En ny dagsorden har indfundet sig

Den nyoprettede stilling er ikke opstået tilfældigt, men er derimod et resultat af udviklingen på de markeder, hvor virksomheden opererer. “Åpenthetsloven” i Norge er allerede trådt i kraft, og snart vil CSRD på EU-plan påvirke virksomheder og deres forretningspraksis.

– Da vi opererer på tværs af forskellige verdensdele, møder vi forskellige krav, hvilket understreger behovet for en dedikeret koordinator i virksomheder som ITP Group og ikke mindst Nordic Bath. Ved at koordinere, prioritere og vurdere hvad der er vigtigt for virksomheden, kan stillingen være til stor gavn for organisationen, siger Pernille Pedersen.

Ifølge Pernille Pedersen er Nordic Bath ikke den eneste virksomhed, der har taget fat på den ambitiøse opgave. Hun bemærker en udbredt tendens i branchen, hvor flere virksomheder nu ansætter eller uddanner specialister, der dedikerer sig til den grønne dagsorden. I lyset af de mange nye love og regler tegner der sig et klart billede af, hvor afgørende det vil være at kunne bevare overblikket og navigere i de mange krav.

– Der er mange love og initiativer – og det er ikke dem alle, vi er direkte omfattet af. For eksempel er vi ikke underlagt CSRD-direktivet, men det er nødvendigt, at vi forholder os til det, da det påvirker flere af vores kunder, fortæller Pernille Pedersen og fortsætter:

– Det betyder, at de skal have styr på deres værdikæder, og det stiller krav til os som leverandør – det er en slags dominoeffekt. Samtidig indstiller vi os på, at de kommende år vil byde på forandringer og krav, hvor også mindre virksomheder er underlagt.

Drømmen er at komme foran

I første omgang er det afgørende for den skandinaviske badeværelsesleverandør at opfylde de aktuelle krav, der stilles af EU. Men den ultimative ambition, ifølge Pernille Pedersen, er at virksomhedens dedikation kan tilføre merværdi til kunderne, så det ikke blot bliver en øvelse i at opfylde kravene, men derimod proces, som sikrer, at virksomheden kommer et skridt foran.

– I øjeblikket gennemfører vi en omfattende revision af vores virksomhed for at sikre overholdelse af nuværende love og standarder. Vores langsigtede mål er imidlertid at være proaktive og kunne tilføre vores samarbejdspartnere merværdi inden for bæredygtighedsdagsordenen, afslutter Pernille Pedersen.