Dansk Standard har på vegne af Energistyrelsen udviklet en ny standard for installation af varmepumper. Det er sket i samarbejde med fagfolk – herunder bl.a. TEKNIQ Arbejdsgiverne og virksomheden Vejrhøj Energi & VVS. Og det er der en god grund til.

Den nye standard er frivillig og Dagens VVS hilser standarden velkommen, og også at den er frivillig. Derved undgås for megen bureaukrati, og det skulle gerne gøre det lettere at få installeret varmepumper korrekt.

I mange bygninger er varmepumper den mest miljøvenlige og økonomiske opvarmningsform, og i en fremtid, hvor CO2-udledningen er i fokus, vil salget blot fortsætte den øjeblikkelige vækst. Derfor er det vigtigt at sikre en høj kvalitet i installationerne, så varmepumperne fungerer optimalt.

Og branchen er med. Hos TEKNIQ Arbejdsgiverne vækker den nye standard glæde og skaber tro på endnu flere grønne varmepumper i de danske husstande.

”Varmepumper er en af de grønneste opvarmningsformer, der findes. Desværre oplever vi bare, at for stor en del af varmepumperne lige nu installeres på en måde, så de ikke yder optimalt. Det kan den nye standard forhåbentlig lave om på,” siger Carsten Essler Helmer, branchekonsulent hos TEKNIQ Arbejdsgiverne.

Standarden stiller bl.a. krav til, at installatøren og bygningsejeren sammen planlægger placering og dimensionering af varmepumpen samt udarbejdelse af en kontrolrapport, der fx sikrer korrekt rørføring, isolering og afleveringsrapport.

Standarden for installation af varmepumper har fået navnet DS .