Brødrene Kier A/S ´s hovedforretningsområde er Aarhus. Smilets by serviceres af smilets grossist.

Og Brd. Kier har salgsmæssigt gjort det godt. Salget i sidste regnskab har været på 503 millioner kroner, og det er hele 29% mere end forrige år.

Til gengæld er bruttoavancen ikke fulgt med. Den er faldet fra 17,5% til 11,9%. Og det er faktisk ganske dramatisk.

Præcist hvad årsagen er vides ikke, men lageret blev opskrevet fra 48 mio. til 75 mio. fra 2020 til 2021, så en årsag kunne måske være, at lageropskrivning 2021 betød stigning i bruttoavance med 3%-points fra 2020 til 2021 til 17,5%.

Hvorfor 17,5% var uforholdsmæssig høj, og nu er noget af dette årsag dette årsagen til tilbagegangen, men  øget konkurrence kunne også tyde på noget af forklaringen.

Den lavere bruttoavance% betyder nedgang i indtjeningen fra 68 mio. kr. til 60 mio. En nedgang på 12% – og husk at omsætningen steg med 29%. Dramatisk.

Personaleomkostningerne holdes i ro og er på 41,8 mio. mod 43 mio. i 2021. I forhold til 2018 er personaleomkostningerne faldet med 27%. I 2018 var der 102 ansatte. I 2022 var der 67.

Resultatet før skat bliver et overskud på  15 mio. .Det er 7 mio. dårligere end i 2021, men langt bedre end de foregående år, hvor det i 2020 var 2 mio. og i 2019 minus 8,8 mio. og i 2018 minus 3,8 mio.

Varebeholdningen ligger på næsten 80 mio. kr. lidt højere end sidste år. Det gælder også tilgodehavender hos kunder som er steget med 5 mio. til 61 mio. kr.

Begge dele ser der ud til at være styr på trods stigningerne.

Det fonden Vilhelm Kiers fond, som ejer selskabet. Og fondens formål er støtte til formål fortrinsvis i Aarhus.

Og nu er der flere millioner mere til verdens største landsby fra smilets grossist.