De offentlige udbud er tit ikke gennemtænkte og ofte urimelige i deres afgørelser. Dagens VVS har vist flere eksempler på dette.

Seneste eksempel indenfor VVS er offentliggjort fra klagenævnet for udbud.

Kendelsen var negativ og gav ikke klageren Finmann VVS medhold.

Urimeligt og sørgeligt.

Udbyder var By og Havn, som ønskede 2-årig aftale på VVS-ydelser.

Pris talte 50% og “Organisation,bemanding og leverancesikkerhed” talte 50%.

Pointgivningen ved pris var klar. Laveste pris får 10 points. Mere end 50% dyrere end laveste pris får 0%.

Priser derimellem får points fra 10 til 0 efter en ret linie.

Finmann VVS var 6,5% dyrere end end TH.Hansens efterfølger.

THH får det maksimale 10 points, og Finmann får 8,7 points.

De andre 50% er mere tricky.

10 points gives til fremragende besvarelse.

9 points til fortrinlig, 8 til særdeles god, 7 meget god, 6 god, osv.

Finmann vurderes til særdeles god og får 8 points, samlet giver det Finmann 16,71., som vægtet- altså delt med 2, giver 8,35 points.

THH vurderes til meget god og får 7 points. Samlet giver det 17 points, som vægtet bliver 8,50 points.

En forskel på 0,15 points afgør dette udbud. Points fra pris udregnes med decimaler. Medens organisation udregnes på hele tal ud fra vurdering god,meget god , særdeles god mm.

Havde man vurderes Finmann til fortrinlig havde de vundet, havde man vurderet THH til god istedet for meget god havde Finmann også vundet. Nu afgør decimaler i udregningen af pris sammenholdt med hele tal i organisation resultatet.

Dette er urimeligt.

Det mener Klagenævnet dog ikke i den 13 sider afgørelser.