Der skal sættes ekstra fart på udfasningen af olie og naturgas til opvarmning. Det var et af hovedpunkterne, da regeringen kunne præsentere en ny klimaaftale. Til gengæld er det stadig uklart, hvornår og hvordan de mange penge kommer ud at arbejde.

Udfasningen skal bl.a. ske gennem en lempelse af afgifterne på grøn strøm til opvarmning og forhøjede afgifter på sort varme. Derudover afsættes der i 2020 hele 290 mio. kroner til udfasning af olie- og naturgasfyr, ligesom der frem til 2030 hvert år afsættes beløb på mellem 240 og 500 millioner kroner til udfasningen af de fossile fyr.

”Det er meget positivt, at der tilføres flere støttekroner til at få udfaset olie og naturgas til fordel for især varmepumper – ikke mindst fordi hele varmepumpemarkedet i øjeblikket er bundfrosset, da den eksisterende energispareordning løb tør for penge allerede i marts,” siger Troels Hartung, energipolitisk konsulent hos TEKNIQ Arbejdsgiverne, og uddyber:

”Derfor er det også vigtigt, at politikerne meget hurtigt skaber vished om, hvordan man i praksis kan få adgang til pengene, så både bygningsejere og installatører ved, hvad de har at rette sig efter. I øjeblikket er der ingen, som kan gennemskue, hvordan tilskudsmulighederne kommer til at fungere, hvilket naturligt nok får nye potentielle kunder til at sætte deres varmepumpeplaner på pause,” siger Troels Hartung.

Større fokus på kvaliteten
Det er allerede besluttet, at varmepumper skal installeres af en installatør med en VE-godkendelse, hvis der skal opnås tilskud. Samtidig fremgår det af aftaleteksten, at partierne vil undersøge, om en VE-godkendelse skal være obligatorisk ved alle varmepumpeinstallationer.

Hos TEKNIQ Arbejdsgiverne glæder man sig over, at kravene til varmepumpeinstallationer er strammet.

”De seneste år har en række undersøgelser vist, at ikke alle varmepumper bliver installeret optimalt. Derfor er der behov for at stille krav om kompetencer, så vi højner kvaliteten af varmepumpeinstallationerne. Det skal med andre ord kun være fagfolk med den nødvendige ekspertise indenfor vedvarende energiløsninger – VE-godkendte installatører – der må udføre arbejdet. Det har i flere år været TEKNIQ Arbejdsgivernes ønske, og behovet bliver kun større nu, hvor store tilskudspuljer vil sætte yderligere gang i varmepumpesalget,” siger Troels Hartung.

”Vi ser derfor frem til at samarbejde med de politiske partier om at skabe en model, der sikrer, at borgerne får det fulde udbytte af deres investeringer i eksempelvis miljørigtige varmepumper, og vi dermed som samfund får mest mulig grøn omstilling for pengene,” siger Troels Hartung.

Den samlede indsats for udfasning af olie- og gasfyr skønnes at give en samlet CO2-effekt på 0,5 millioner ton i 2025 og 0,7 millioner ton i 2030.