Malthe Klint og Louise Frederikke Enoksen, studerende ved DTU Byg, har lavet tests hos DBI, Dansk Brand og Sikringsteknisk institut i forbindelse med deres speciale, som handler om at modellere temperaturforløb i brandbeskyttede CLT-elementer, der udsættes for eksperimentelle parametriske brandkurver.

Brandtesten i DBI’s modelovn var i følge “Brand og Sikring” uortodoks, ikke mindst fordi den varede seks timer. Testen gjorde det muligt for de studerende at sammenligne og diskutere to typer af brandtests ved at sammenligne resultaterne fra testen hos DBI med resultaterne fra et nyt testsystem ved navn Heat-Transfer-Rate Inducing System (H-TRIS) udført på DTU Brandlab.

Modsat standardkurven, der benyttes under de fleste brandtests, er den parametriske brandkurve ikke en jævnt stigende kurve for temperaturpåvirkning af et element. Den forsøger i stedet at simulere varmepåvirkningen fra en virkelig brand for at give en mere realistisk beskrivelse af et elements egenskaber ved brand. Derfor varierer temperaturen, og den løber over en meget længere tid end standardkurven