Det var inspirerende. Man blev tørstig, og man fik lyst til at smage på drikkevandet med den specielle Sejerø smag.

Sådan var det, at tale om det nye vandværk med Sejerø`s driftsansvarlige, Peter Rasmussen.

Han var stolt over, hvad der var skabt for borgerne på Sejerø. Han var stolt over Kalundborg Forsyning, som havde valgt at satse på kvalitet på det nye vandværk, og var stolt over  ”at vandet på Sejerø smagte bedre end andre steder i Danmark”, fastslog Peter Rasmussen.

”Selv sommerhus-gæsterne fylder flasker med vand fra Sejerø inden de tager hjem”, fortsatte han.” De kan ikke få så godt drikkevand på fastlandet”.

Dagens VVS havde lagt vejen forbi det spændende anlæg, som er et af de mest avancerede anlæg i Danmark, hvor både grundvand og saltvand kan behandles til rent drikkevand. Værket og den tekniske kvalitet, der er valgt, kan tjene til inspiration for alle danske vandværker og branchefolk med tilknytning hertil. Især det nye afsaltningsanlæg er spændende. Det er et af de første af slagsen herhjemme. Det fjerner saltet fra grundvandet, når det pumpes gennem et filter med højt tryk.

Kalundborg Forsyning og Foreningen Sejerø Vandforsyning besluttede i 2015, at sammenlægge de fire vandforsyninger på øen under Kalundborg Forsyning, og bygge det nye fælles vandværk, fordi øen gennem længere tid havde problemer med vandkvaliteten og stabil forsyning. Desuden var de gamle fire vandværker temmelig nedslidte.

Det nye vandværk er 360 kvadratmeter stort, og det har en kapacitet på 45.000 kubikmeter vand til øens faste beboere og de mange feriegæster. Vandværket kan behandle op til 15 m3 i timen. Der er to rent vands beholdere på 95 m3 hver. Og som Peter Rasmussen fortalte, var det kapaciteten på færgen, der satte maksimum størrelsen for beholderne.

Der er etableret 47 km vandledninger, som forsyner 720 kunder på Sejerø. Grundlæggende er der 350 fastboende, som har et forbrug på ca. 30 m3 om vinteren, og det stiger til ca. 200 m3 om sommeren, når de ca. 400 sommerhusejere er kommet.

Det var en fornøjelse, at møde en driftsansvarlig, som havde styr på sagerne. Og ”sagerne i 2018” er ikke kun pumper, ventiler og koblinger. Det er i lige så høj grad IT. Peter Rasmussen følger driften på computer på vandværket og på hjemme-pc. Det hele er styret elektronisk. Og han har styr på både hardware og software.

Det nye vandværk har givet mere sikker forsyning og har også medført, at vandtabet, som var på 20-45 % er reduceret til under 8 %.

Herligt at opleve den investering på ca. 30 mio. kroner, som Kalundborg har foretaget, har vist sig at være rigtig og fremtidsorienteret, herligt at opleve den lokale ildhu for at det skal fungere, samt herligt at smage på det dejlige vand fra Sejerø.

Denne artikels forfatter må dog tilstå – efter at have smagt på Sejerø-drikkevandet- burde overskriften på ovenstående artikel være ”Vand Grand Cru Exeptionel”.