Der er 4 dage tilbage før slut-tilmelding den 18.marts 2019 til spændende vandkonference.

Vand er vigtigt for verden som aldrig før – i byerne, industrien, landbruget og naturen – og fordi vand understøtter næsten al økonomisk vækst på tværs af sektorer. Men har vi de rette politiske rammer for dansk vandteknologi? Det vil DTU, Ida Auken fra Radikale Venstre, Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) og DI sætte fokus på sammen med politikere og repræsentanter fra vandsektoren på konferencen ’Vand til verden’ den 25. marts.

Målet med konferencen er at drøfte, hvordan man kan sikre de bedst mulige politiske rammer for forskning og videndeling på højt niveau inden for dansk vandteknologi, og hvordan forskning og ny viden kan omsættes til vækst og bæredygtighed i vandsektoren.

Problemstillinger med relation til vand er f.eks. ekstreme vejrfænomener, naturkatastrofer, tørke og fejlslagen klimatilpasning, som World Economic Forum regner for at være blandt de største risikofaktorer for menneskehedens velbefindende og velstand.

”Hvis vi kan formulere nogle fælles mål om at effektivisere vandsektoren og skabe bedre rammer for mere innovation og samarbejder mellem universiteter og vandsektorens mange forskellige interessenter, så kan f.eks. digitalisering både hjælpe med at spare penge og blive et vigtigt bidrag til at skabe bæredygtighed, skaffe bedre vand til verden og styrke vækst og eksport,” siger DTU’s rektor Anders O. Bjarklev.

Vi udnytter ikke potentialet no
k
For at opfylde målsætningen i vandvision 2025 om at skabe 4.000 nye jobs og fordoble eksporten inden for de næste seks år skal virksomheder, offentlige myndigheder og universiteter gå sammen. Det mener Ulrik Ryssel Albertsen, erhvervspolitisk chef i Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI):

”Vi skal udnytte potentialet i vandsektoren bedre fremover. Der kan med fordel være mere fokus på forskning og udvikling og udnyttelse af eksportpotentialer. Potentialet på det grønne område er voldsomt, men hvis det skal udnyttes, kræver det et skifte, hvor vi også tør satse på fremtidens eksportmarkeder.”

Miljøpolitisk chef, Karin Klitgaard fra DI er enig:

”Digitaliseringen af vandsektoren har ført til markante resultater, og der er helt sikkert meget mere at hente. Men det er afgørende, at vi fortsætter med at forske, og at vi udvikler nye demonstrationsprojekter og fyrtårne.”

”Jeg ser gerne, at vandbranchen går sammen om at udvikle løsninger til forsyningssektoren og til industrien. Men vi har også brug for bedre udbud, hvor der ikke kun efterspørges kendte løsninger, men også løsninger som er bedre på miljø, ressourcer og mindre klimabelastende.”