Den danske virksomhed AVK er fremsynet og visionær. Og ser spildevand som en ressource istedet for et problem.

AVK fortæller:

“De Forenede Nationers 17 mål for en bæredygtig fremtid bør ikke kun være FN’s. Det burde være vores, os alle, hvis vi vil have succes inden 2030.

Hos AVK fokuserer vi primært på mål nr. 6 i at hjælpe med at give sikkert drikkevand og anstændig sanitet for alle. Ser vi på de udfordringer, vi står over for globalt, har vi stadig en vej at gå, før vi krydser mållinjen. Det er en kendsgerning, at 6 ud af 10 personer mangler adgang til sikkert forvaltede sanitetsfaciliteter; Det er en kendsgerning, at 4 milliarder mennesker mangler adgang til basale sanitetstjenester, såsom toiletter eller latrines, og det er en kendsgerning, at mere end 80% af alt spildevand, der er resultatet af menneskelige aktiviteter, udledes til floder eller havet uden nogen behandling eller forurening fjernelse.

Men hvad nu hvis affald ikke længere betragtes som affald? 30-50% af en kommunes energiforbrug bruges til håndtering af vand og spildevand. Vand- og spildevandsektoren tegner sig for 8% af det globale energiforbrug. Hvad hvis spildevand ses som en ressource i stedet for et problem? Hvad hvis vi kan omdanne spildevand til vedvarende energi, producere elektricitet, biogas, fjernvarme eller -køling og genvinde andre værdifulde ressourcer fra slammet, f.eks. Fosfor?”

”Hvad hvis ..” er ikke længere et relevant spørgsmål. Det er muligt at omdanne spildevand til vedvarende energi. 

I dag har det lykkedes byen Aarhus at gøre hele vandcyklussen i Marselisborg nedslagsområde energineutral, betjene 200.000 mennesker med frisk rent drikkevand og omdanne alt spildevand fra det samme område til energi. Vandtab, NRW, er nede på ca. 6%, og nettoenergiproduktionen er 1,6 gange det, som behandlingsanlægget bruger selv. Dette er opnået gennem digitalisering af spildevandsanlægget, hvilket resulterer i en meget højere brug af sensorer, drev med variabel hastighed og avanceret processtyring, der tilbyder både energibesparelser og øget energiproduktion fra husholdningsspildevand.

Denne vision kan gentages som understreget i IEA World Energy Outlook 2018. Det er nu muligt at ændre en meget energiforbrugende spildevandssektor til en positiv nettoudbyder af energi.

Hvis alle dagens eksisterende renseanlæg blev omdannet til energiproducerende anlæg, ville den globale energibesparelse være 8%, og den lokale kommune kunne spare ca. 40% på energiregningen.

I dag tæller vandhåndtering 4% af den globale elforbrug, hvilket svarer til Russlands samlede elbehov – bare for at sætte det i perspektiv. Målet skal være at gøre hele vandcyklus gennem samfundet energineutral. Ved at optimere og introducere SMART-teknologi i både spildevandsrensningsanlæg og i vandforsyningen er målet inden for rækkevidde.

AVK er en del af denne nye fremtidens kraftværk. AVK-produkter er plantens bagben. Uptime er vigtigt for et spildevandsrensningsanlæg. Det er ikke let at bede samfundet om at stoppe med at bruge vand et stykke tid, eller naturen til at holde tilbage regn. Vi gør det muligt at servicere og vedligeholde udstyret, da operatøren skal være i stand til at stole på velfungerende ventiler, der kan lukkes for at falde tæt. Vi gør det muligt at styre strømningsstrømmene gennem anlægget med vores modulerende reguleringsdesign af vores knivportventiler, og vi leverer ventiler og aktuatorer af høj kvalitet, hvor energiforbruget har været en prioritet. Både når det kommer til KV-værdi og trykfald over ventilen, men også når det kommer til åben, lukket eller modulerende tilstand af ventilen. ”

AVK fortjener stort skulderklap for brugbare visioner.