Den maritime industri står ved en skillevej. Visionen om klimaneutral skibsfart inden 2050 er inden for sigtekornet. Med omkring 90 procent af verdens gods, der forventes at blive transporteret ad søvejen, er der et enormt potentiale for at skabe en grønnere fremtid ved omstilling af den maritime sektor.

Derfor har MUDP bevilliget lidt over 18 millioner til et nyt projekt, CLEANSHIP. Projektet samler ledende aktører inden for den maritime sektor for at demonstrere og dokumentere potentialerne af innovative teknologier, der kan reducere skadelige emissioner fra skibstransporten.

– CLEANSHIP-projektet adskiller sig ved at måle på effekten af tiltag under virkelige sejladser. Vi vil undersøge effekten af energibesparende tiltag, moderne biobrændstoffer og andre operationelle indsatser på skadelige emissioner, herunder black carbon. Ved at overvåge emissioner og brændstofforbrug i realtid vil vi kunne bidrage med værdifulde indsigter til den maritime industri og støtte fremtidige investeringer i renere teknologi, siger Julie Tølbøl Rasmussen, projektleder i CLEANSHIP fra Teknologisk Institut.

Realtidsmålinger på åbent hav
Projektet vil tage en innovativ tilgang ved at anvende avancerede måleteknologier og dataindsamling direkte på Uni-Tankers skibe under deres reelle sejladser.

– Vi er stolte over at være en del af CLEANSHIP-projektet, da det giver os indsigt i de reelle reduktionspotentialer ved anvendelse af bio-brændstof og energibesparende teknologier. Samarbejdet på tværs af industrien i projektet vil hjælpe os med at opnå betydelige indsigter på området, siger Kristian Larsen, Technical Director hos Uni-Tankers.

Deltagelse i projektet har en direkte strategisk indvirkning for Uni-Tankers.

– Reduktion af emissioner er et strategisk vigtigt område for os, og projektet er med til at understøtte vores dekarboniseringsroadmap og mål samt vores ESG-strategi, siger Kristian Larsen.

Stærkt partnerskab for grønnere skibsfart
Uni-Tankers og Teknologisk Institut har slået sig sammen med Green Instruments, som har state-of-the-art viden og erfaring med måleudstyr og emissionsmålinger i forskellige miljøer.

– CLEANSHIP-projektet giver os mulighed for at videreudvikle og fremvise vores banebrydende teknologi til måling af black carbon-emissioner. Projektet er et vigtigt bidrag til at hjælpe den maritime sektor med at reducere emissioner. Gennem samarbejdet kan vi teste vores udstyr i virkelige situationer og dermed demonstrere effekten af vores førende emissionsovervågningsudstyr, siger Peter Bank Mariager, CTO hos Green Instruments.

Projektets ambitiøse partnerskab inkluderer også Fonden Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping (MMMCZCS), Danske Rederier og Danske Maritime. Samarbejdet på tværs af værdikæden danner en stærk enhed, hvor stor viden og ekspertise forenes med værdifulde markedsandele.

MMMCZCS vil trække på deres stærke relationer med strategiske partnere for at fremme dekarbonisering af den maritime sektor inden 2050, imens Danske Maritime og Danske Rederier repræsenterer udstyrsleverandører og rederier internationalt, herunder i IMO.

Projektpartnerne i CLEANSHIP vil indtil december 2026 arbejde tæt sammen om at tage et skridt mod en grønnere og mere CO2 fattig skibsfartsindustri.

Fakta
MUDP, Miljøstyrelsen: 18,2 mio. kr.
Samlet budget: 25 mio. kr.
Varighed: 3 år
Officiel titel: CLEANSHIP