Begrænset plads løst med 500 m3 regnvandsbassin nedgravet under vej. 100 procent tæthed i plastrøret afgørende på ny havneø i Esbjerg.

Stadig oftere bliver behovet for at opsamle eller bremse regnvand løst ved at nedgrave et regnvandsbassin. Det sker især i bymæssig bebyggelse, hvor adgangen til klimasikring med åbne bassiner er begrænset af plads.

Ud over behovet for klimasikring skyldes det, at plastrør i så store dimensioner er nemmere og billigere at arbejde med. ScanPipe, der leverer plastrør, lover til og med 100 års levetid.
Esbjerg Brygge er et nyt by- og rekreativt område nord for erhvervshavnen, som kommunen udvikler i disse år. En del af projektet er en lystbådehavn med en kunstigt anlagt ø i midten på 60.000 kvadratmeter. Her anlægges promenader, torvepladser med cafeer m.m. Knap halvdelen, 26.000 kvadratmeter er udlagt til erhvervsbyggeri.

Afledning af regnvand fra bygningerne er et særligt problem på den kunstige ø. Tagvandet skal opsamles og ledes over i det kommunale regnvandssystem inde på land. Til den opgave valgte hovedentreprenør Gustav H. Christensen at anvende ScanPipes store plastrør, brønde og faskiner.

Røret er dobbeltvægget med en indvendig diameter på 2000 mm. og udvendig på 2200 mm. Fra terræn er fire saddelbrønde svejst på overkanten af røret. Saddelbrøndene i plast er også en lettere og billigere afløbsløsning i forhold til betonrør.

Plastrøret er 160 meter lang og to meter i diameter, som giver en kapacitet på 500m3, nok til et kraftigt regnvejr på 20 mm.

Det fungerer
-Plastrøret fungerer både som opsamlingsbassin og forsinkelsesbassin, siger Jacob Brøndsted Andersen, civilingeniør hos DIN Forsyning i Esbjerg, der er ledningsejer. Han fortsætter:

-Det er vigtigt, at regnvandssystemet er 100 procent tæt, og det opfylder plastrøret, hvor såvel sammenføjningerne som tilslutninger til brønde er svejste, fuldt ud. Det fungerer helt som forventet.

ScanPipe har også leveret 765 kubikmeter faskiner til bortledning af vejvandet.

Hans-Kristian Høen-Beck, salgs- og produktionsdirektør i ScanPipe Vand & Design siger:

-Svejsning af rørsektionerne og brønde sikrer, at regnvandssystemet er 100 procent tæt og med en levetid på 100 år.

-Vi leverer en samlet og sammenhængende løsning, som er en fordel for entreprenør og bygherre også i forhold til ansvar.

-Til et konkret projekt tegner vi i 3D og leverer konstruktionstegninger til ingeniørerne. Til løsningen kan vi trække på ScanPipes brede palette af komponenter og knowhow i forhold til opgaven og her ud fra sammensætte løsningen. Svejserne har den nødvendige erfaring med at håndtere de opgaver, slutter Hans-Kristian Høen-Beck.