Det første plastrør i 100% plast til drikkevand, der er i stand til at modstå selv de hårdeste toksiner, hedder Uponor Barrier PLUS. Syv års krævende tests i laboratoriet og i felten har påvist dette. Denne modtandsdygtighed skyldes polymerbarrierebeskyttelseslaget.

Beskyt drikkevandet i bymæssige områder
I takt med at byer og befolkningstal vokser, er der behov for at inddrive landarealer, der tidligere blev betragtet for uegnede til offentlig og privat brug. Særligt på tidligere in

Særligt på tidligere industriområder er der risiko for, at jorden indeholder toksiner, der kan nedbryde konventionelle rør. Det er dog ikke kun disse områder, der udgør en risiko, – selv eksisterende bebyggede områder kan have udfordringer. Konsekvenserne kan være særlig drastiske for drikkevandet.

Standard polyethylenrør er gennemtrængelige
Konventionelle drikkevandsrør har vist sig at have udfordringer, da forurenende stoffer kan trænge ind i traditionelle PE-rør. Endvidere hersker der en generel bekymring vedrørende det almindelig anvendte opløsningsmiddel, Trichlorethylen (TCE), der kan korrodere barriererør med aluminiumslag. Støbejerns- eller betonrør har tidligere været løsningen til ledning og levering af drikkevand i forureningstruede områder.

Tænk PLUS.
Uponor har stræbt efter at skabe en løsning, der kombinerer plastrørets lethed og fleksibilitet med den sikkerhed, som støbejernsrøret hidtil har udgjort over for forurening. PLUS står ikke kun for polymerbarrierelaget, der beskytter vandet mod toksinerne, men også for de egenskaber, der gør røret nemt at installere, pålideligt og til en holdbar løsning. Røret mindsker ikke kun de risici, der er forbundet med at bygge på potentielt forurenet jord, men beskytter også vandforsyningen mod fremtidige risici, såsom kemiske spild eller andre uheld over jordoverfladen. Desuden er det et plus for miljøet, da røret er 100% genanvendeligt til andre formål.

Uponor Barrier PLUS fås i diameter fra ø32 til 250 mm i trykklasse PN10 og PN16