Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) indkalder for anden gang i år ansøgere, der vil udvikle og demonstrere ny energiteknologi. Vil man have del i ansøgningsrundens 280 millioner kroner, så skal der søges senest den 2. september 2024 kl. 12:00.

EUDP støtter hvert år virksomheder og universiteters arbejde med udvikling og demonstration af nye, grønne energiteknologier, som bidrager til at indfri Danmarks klima- og energipolitiske målsætninger. Programmet har netop udmøntet 207 millioner kroner til 30 nye energiteknologiske projekter, der blandt andet skal spare energi i trafikken med smart lysregulering, energieffektivisere med kunstig intelligens og fange CO2 fra biogasanlæg. 

Nu kan der igen søges om støtte til nye energiteknologiske løsninger under EUDP.

”Vi var glade for at se så mange stærke ansøgninger i årets første ansøgningsrunde. Vi håber, at anden runde byder på mindst lige så mange spændende og perspektivrige projekter, som kan være med til at accelerere den grønne omstilling,” siger Kim Lehmann, formand for EUDP’s bestyrelse.

Der udbydes denne gang 280 millioner kroner til udvikling og demonstration af alle typer af innovative energiprojekter. Af puljen målrettes 33 millioner kroner til projekter inden for udvikling og demonstration af el-lagre.

Under EUDP’s generelle pulje er også tilskudsordningen Green Labs DK, der er målrettet etablering af testfaciliteter. Ansøgninger til Green Labs DK konkurrenceudsættes med udviklings- og demonstrationsprojekter under EUDP. Det samme gør sig gældende for IEA-ansøgninger. Her kan man søge om støtte til videndeling gennem projekter i regi af Det Internationale Energiagentur (IEA). EUDP har desuden afsat 10 millioner kroner til dansk deltagelse under Clean Energy Transition Partnership.

Nordsøpuljen

Udover EUDP’s generelle pulje genudbydes også Nordsøpuljen.

Formålet med Nordsøpuljen er at støtte udviklings- og demonstrationsprojekter med tilknyttet forskning, der kan bidrage til en mere miljøvenlig og energieffektiv produktion af olie og gas. Sigtet er især at reducere det miljømæssige aftryk for industrien.

Der er 16 millioner kroner til rådighed i puljen.