Et godt initiativ,der kræver opbakning.

Årets Vandmiljøpris.

Tiden nærmer sig til , at årets Vandmiljøpris skal uddeles på Årsmødet på Renseanlæg Lynetten. Inden det kan ske, skal der findes kandidater.

Har du en kandidat eller arbejder du på et renseanlæg, hvor en af kollegaerne har gjort en særlig indsats og kan opfylde en af nedenstående kriterier? Så gå til tasterne og send din indstilling til enten Jacob Andersen eller Charlotte Frambøl. Mailadresser er herunder.

Send din indstilling senest den 6. august.

Indstillingen bedømmes ud fra følgende kriterier:

  • Indsatsen skal være af almengyldig interesse for spildevandsområdet.
  • Kandidaten er aktiv med uddannelse eller anden videnformidling.
  • Praktiske, tekniske eller procesrelaterede områder vægtes højt.
  • Kandidaten har evnen og viljen til et godt og udviklende samarbejde mellem forsyning og myndighed, er katalysator for en fælles indsats
  • Kandidaten arbejder for at forbedre miljøet, især vandmiljøet som modtager spildevand.
  • Det vægtes højt, at den indsats, der er ydet, eller det problem, der er løst, offentliggøres til gavn for andre.
  • Kandidaten kan være ansat i spildevandssektoren.

Prisen kan også tildeles for en indsats udført før år 2020. Prisen tildeles normalt en enkelt person, men der er dog mulighed for, at Vandmiljøprisen i særlige tilfælde kan tildeles en gruppe eller et hold.

Nomineringen sendes til:

Jacob Andersen på mail: ja@hjvand.dk

Charlotte Frambøl på mail: cf@fvc.dk

Vandmiljøprisen blev stiftet i 1990 af Kemira Water Danmark A/S (daværende Kemira Miljø A/S). Prisen uddeles hvert år, og vi står nu for at uddele prisen for 2020.

Prisen er et rejsestipendium på 15.000 kr., samt en bronzefigur, som hedder “Naturen i balance”, udført af kunstneren Keld Moseholm Jørgensen. Der medfølger desuden et diplom samt en flot buket blomster.

Komiteen, der udvælger mellem de indkommende forslag, består af kursuschef Charlotte Frambøl, Ferskvandscentret, direktør Thomas Barfoed, Fredensborg, samt formand for Spildevandsteknisk Forening, Jacob Andersen.

Et godt initiativ, der kræver opbakning.