Flot start af AO på 2021.

Ledelsen beretter, at omsætningen udgør i 1. kvartal 2021 i alt 1.230,5 mio. kr., hvilket er 260,2 mio. kr. eller 26,8 % højere end i samme kvartal 2020. Væksten har i 1. kvartal været drevet af ekstraordinær høj omsætning i det private onlinemarked. Der har ligeledes været vækst i det professionelle marked i Danmark, og væksten er opnået i begge segmentområder Teknik og Entreprenør. Udenlandsk omsætning udgør fortsat under 10 % af det samlede salg.

Bruttoresultat udgør i 1. kvartal 2021 i alt 274,1 mio. kr. svarende til bruttomargin på 22,3 % mod henholdsvis 221,4 mio. kr. og 22,8 % i tilsvarende kvartal sidste år. Distributionsomkostninger udgør 4,3 % afomsætningen i 1. kvartal 2021, hvilket er en stigning på 0,6%-point i forhold til samme periode sidste år.
Stigningen skyldes væksten i omsætningen til det private marked.
De samlede driftsomkostninger, inklusive afskrivninger, udviser i 1. kvartal 2021 i alt 191,9 mio. kr. mod
169,5 mio. kr. i samme kvartal 2020. Stigningen på 22,4 mio. kr. kan primært henføres til
personaleomkostninger.
Eksterne omkostninger i 1. kvartal 2021 på 50,7 mio. kr. er 5,3 mio. kr. højere end i 1. kvartal sidste år.
Stigningen kan primært henføres til øgede omkostninger til digital markedsføring i relation til onlinesalget til det private marked.
Personaleomkostningerne i 1. kvartal 2021 på 115,5 mio. kr. er 18,3 mio. kr. højere end i samme periode
sidste år. Gennemsnitligt antal ansatte er steget med 41 fra 732 i 1. kvartal sidste år til gennemsnitligt 773 ansatte i 1. kvartal 2021. Mere end halvdelen af stigningen i antal ansatte kan henføres til
omsætningsvæksten, der har krævet flere vikarer på centrallageret.
I tillæg hertil er det besluttet at udbetale et ekstraordinært gratiale på 2,5 mio. kr. til AO’s medarbejdere som påskønnelse for indsatsen under COVID-19-pandemien.
Af- og nedskrivninger i 1. kvartal 2021 på 25,8 mio. kr. er på niveau med 1. kvartal 2020.

Flot AO start.