Testforløb med luftrensere på skole i Aarhus Kommune har allerede vist lovende resultater med et forbedret indeklima – til gavn for den enkelte elevs trivsel. Nu begynder lignende resultater at vise sig for tandlæger i samme kommune

Daglige gener med hovedpine kickstartede testforløb

For nylig afsluttede Samsøgades Skole i Aarhus et testforløb, der blev sat i søen i november 2021. Her installerede man i 10 udvalgte klasselokaler luftrens, der filtrerer luften for usunde partikler via filtre med aktivt kul og indbyggede UVC-lamper.

Baggrunden var, at en række elever klagede over hovedpine. Én af eleverne på skolen, Oliver Knudsen Teinvig, skrev sågar et læserbrev i Aarhus Stiftstidende om sine oplevelser med dårlig udluftning på skolen. Da skolen derfor gennem et skolebestyrelsesmedlem fik muligheden for at teste luftrenserne fra firmaet GC Healthcare i en prøveperiode, slog man til.

”Vi har først og fremmest været nysgerrige på at afprøve, hvad teknologien kan i praksis. Vi har tidligere sat fokus på at lufte ud systematisk og så videre. Men forældrene henvender sig stadig, fordi nogle af eleverne får hovedpine. Så det er et supplement til det, som har vist sig at virke ret godt”, siger skoleleder Preben Stadsgaard Storm.

Kommunens Børn- og Ungeudvalg blev præsenteret for resultaterne i maj måned.

Her var formand for Børn- og Ungeudvalget Mahad Yussuf (RV) til stede:

”Resultaterne er i den grad lovende. Det er klart, at der skal prioriteres i den kommunale økonomi; særligt i den kommende stramme budgetaftale. Men vi vil gå langt for at sikre et så godt læringsmiljø som overhovedet muligt for alle skoleelever i Aarhus Kommune”, fortæller han.

Fra skoleelever til tandlæger

Netop som testforløbet på Samsøgades Skole blev afsluttet, er resultaterne fra en anden institution i Aarhus Kommune begyndt at tikke ind. Mere konkret er der tale om tandklinikken ved Søndervangskolen.

Her oplevede tandlægerne de fysiske symptomer, der følger af et dårligt indeklima såsom hovedpine, træthed, luftvejsgener, tørre øjne og slimhinder. Samtidig er netop tandlægerne, særligt i efterdønningerne på COVID, blevet opmærksomme på, at de er en udsat medarbejdergruppe, når det kommer til smitterisiko.

Marianne Nissen, der er netværksleder og tandlæge fortæller:

”Næsten dagligt var både jeg og andre på tandklinikken ved Søndervangskolen plaget af hovedpine. En hovedpine på den måde sætter sig; både fagligt men også privat, hvor man er helt drænet, når man kommer hjem fra arbejde.”

Som med Samsøgades Skole indgik tandklinikken ved Søndervanskolen derfor i et forløb med opsætning af luftrens i flere af klinikkens lokaler. Og allerede nu, et halvt år efter opsætningen, er der resultater. Først og fremmest har luftrens reduceret partikelniveauet, så det nu er nede på en tiendedel af det, det var førhen. Men også personalets oplevelse og erfaringer bonner ud:

”Jamen min hovedpine er forsvundet, og jeg har ikke haft hovedpine siden. Det lyder vildt men det er altså rigtigt”, fortæller en af tandlægerne og Marianne Nissen uddyber:

”Vi har deltaget i et virkelig spændende forløb med luftrens i flere af klinikkens lokaler, herunder vores sterilisationsrum. Kort tid efter opsætningen, kunne vi se resultater og mærke forskel. Først og fremmest har luftrens reduceret partikelniveauet, så det nu er nede på en tiendedel af det, det var førhen. Men også personalets fysiske symptomer såsom hovedpine og luftvejsgener er forsvundet, hvilket har positiv indflydelse på antallet af sygedage. Vi har kombineret luftrensning med øget fokus på udluftning. Og det virker. At det så ovenikøbet har effekt på luftbåren smitte, er jo bare yderligere et plus, når næste corona-bølge eller noget lignende kommer.”

Udluftning ikke nok

Netop kombinationen af udluftning og luftrensning er ideel, fortæller Ulrik Lindkvist fra GC Healthcare, der er firmaet bag de opstillede luftrensere i Aarhus Kommune:

”Udluftning og ophold udendørs kan afhjælpe en lille del af problemet med et dårligt indeklima. Men selv med hyppig udluftning har man set, at eksempelvis en tredjedel af alle skoleklasser fortsat ligger over den anbefalede grænseværdi målt på CO2-koncentration. I tillæg dertil kan udluftning og eventuel CO2-indikator ikke stå alene. Mest afgørende i den forbindelse er, at det ikke i tilstrækkelig grad afhjælper luftbårne vira, som vi så under COVID-krisen.”

Pawel Wargocki, der er forsker ved Department of Environmental and Resource Engineering på Danmarks Tekniske Universitet (DTU) vil ikke forholde sig til konkrete produkter, men bekræfter, at det er en god ide at supplere ventilation med udeluft sammen med luftrens.

 

Luftrensere en fast del af hverdagen

Tilbage på tandklinikken ved Søndervangskolen er luftrenserne kommet for at blive.

”Vi kan meget nemt konstatere, at forbedringen i det fysiske arbejdsmiljø direkte skyldtes luftrenserne. Da vi på et tidspunkt som test, slukkede dem. Ganske kort tid efter var vi slået tilbage ved start med daglig hovedpine. Vi skyndte os derfor at tænde for dem igen. Og vupti: Det blev straks meget bedre. Vi er slet ikke tvivl. Forskellen er meget markant og luftrenserne er kommet for at blive og er nu en fast del af vores hverdag”, fortæller Marianne Nissen.

Hun fortæller endvidere, at luftrensning er i tråd med den øgede fokus på tandlægernes fysiske arbejdsmiljø:

”Vi har på vores klinik – det gælder i virkeligheden alle tandklinikker – et stort fokus på tandlægernes fysiske arbejdsmiljø, herunder smittespredning. Det fokus blev styrket under corona. Derfor klapper vi altså også i hænderne, når noget så simpelt som luftrensere kan afhjælpe nogle af de gener, vi som tandlæger dagligt oplever.”

Hos GC Healthcare er man ikke overrasket over den positive feedback fra både skoletestforløbet og nu også tandplejen. Her er man klar til at rulle luftrensning endnu bredere ud:

”Vi har hele tiden vidst, at luftrensning ville have en enormt positiv virkning på indeklimaet. Det er selvfølgelig fedt, at resultaterne nu bekræfter det”, fortæller Ulrik Lindkvist og fortsætter:

”Det kan i virkeligheden rulles ud til al bebyggelse i Danmark. Når det er sagt, er der selvfølgelig områder såsom skoleklasser og daginstitutioner der er mere oplagte. Det kunne eksempelvis være i ældreplejen og botilbud, hvor man har en stor udfordring med plejere, der udsættes for passiv rygning:”