I 2020 har Danfoss leveret stærke finansielle resultater. Det er sket på trods af COVID-19. Samtidig har koncernen forberedt købet af Eaton Hydraulics, etableret det nye forretningssegment, Danfoss Climate Solutions, og fortsat de store investeringer i digitalisering og elektrificering. Samlet set nogle af de vigtigste og mest transformative spring fremad i virksomhedens historie.

”Jeg er meget tilfreds med vores resultat og det Danfoss har opnået i 2020. Vi har leveret signifikant bedre end forventet ved halvåret. Som følge af den usikkerhed, vi har oplevet, har vi styret vores omkostninger i forhold til det lavere aktivitetsniveau. Medarbejdernes sikkerhed har været vores førsteprioritet. Vi har holdt fabrikkerne i gang globalt, serviceret vores kunder og styrket vores digitale tilstedeværelse. Vores teams over hele verden har håndteret den vanskelige situation fantastisk. I kraft af deres ekstraordinære indsats har vi også været i stand til at sikre vores strategiske initiativer. Vi glæder os til at sige velkommen til 10.000 nye kolleger fra Eaton, og vi har forberedt vores virksomhed til den vækst, vi ser i forhold til de globale megatrends, der forandrer verden i disse år,” siger Kim Fausing koncernchef i Danfoss.

Danfoss oplevede den største påvirkning af salget i andet kvartal af 2020 efterfulgt af en gradvis forbedring igennem hele andet halvår. Særligt Kina genvandt hurtigt sin styrke og leverede høje vækstrater. Danfoss’ øvrige markeder var i fjerde kvartal tilbage på stort set samme salg som i 2019.

Samlet set landede omsætningen på 5.828 millioner euro (2019: 6.285 mio.), som var 6% lavere end året før målt i lokal valuta. Driftsindtjeningen (EBITA) endte på 723 millioner euro (2019: 771 mio.), hvilket er 6% lavere end i 2019, men med en stærk EBITA-margin på 12,4% (2019: 12,3%). Danfoss leverede et rekordhøjt cash flow.

“På trods af den globale usikkerhed og den betydning, det har haft på efterspørgslen, fortsætter vi med at levere stærke resultater. Dette viser styrken af vores strategi og fleksible forretningsmodel. COVID-19-pandemien er langt fra forbi, men vi er klar til den globale vækst, der kommer med fokus på grøn omstilling, elektrificering, infrastruktur og urbanisering. Vi ser virksomheder, byer og lande rundt omkring i verden, som er begyndt at planlægge for fremtiden, og de har brug for en pålidelig, afprøvet og testet teknologipartner. Danfoss leverer de nødvendige løsninger, som bilindustrien, marinesektoren, energisektoren, bolig- og byggebranchen, og ikke mindst landbrug- og fødevareindustrien, får brug for på vejen mod en grøn, CO2-neutral fremtid. Det er derfor, vi siger, at Danfoss er mere relevant end nogensinde før,” siger Kim Fausing.

Fra Årsrapport 2020:

CO2 neutral i 2030: Danfoss har et ambitiøst mål om at blive CO2 neutral senest i 2030. Siden 2007 har Danfoss reduceret sit energiforbrug med 45% og sin udledning af CO2 med 36%, primært i kraft af energibesparende projekter i koncernens største fabrikker over hele verden. I 2020 har Danfoss tilsluttet sig Science Based Targets initiativet og forventer at få sine CO2-mål godkendt i løbet af 2021. Fra 2021 vil vindenergi dække store dele af virksomhedens elforbrug. Læs mere i Sustainability-rapporten for 2020.

30% kvindelige ledere i 2025: Danfoss har en målsætning om at løfte andelen af kvindelige ledere til at udgøre 25% i 2022 og 30% i 2025. I 2020 nåede Danfoss en andel af kvindelige ledere på 20% globalt. Læs mere om de konkrete initiativer i Sustainability-rapporten for 2020.

Nøgletal 2020

  • Salget landede på 5.828 millioner euro (2019: 6.285 mio.), hvilket var 6% lavere end året før i lokal valuta.
  • Resultatet af den primære drift før afskrivninger (EBITA) endte på 723 millioner euro (2019: 771 mio.), hvilket var 6% lavere end året før. EBITA-marginen steg til 12,4% (2019: 12,3%).
  • Nettoresultatet blev 435 millioner euro (2019: 502 mio.), hvilket var -13% lavere end det foregående år.
  • Den frie pengestrøm fra driften efter finansielle poster og skat (før tilkøb af virksomheder) steg til 493 millioner euro (2019: 463 mio.). Dette er en rekordhøj pengestrøm for koncernen.
  • Investeringer i innovation blev fastholdt på et højt niveau med 267 millioner euro (2019: 272 mio.), svarende til 4,6% af omsætningen (2019: 4,3%).

2021 forventninger

På trods af den nuværende volatilitet forventer Danfoss fortsat at udbygge eller fastholde sin markedsandel og samtidig fastholde eller forbedre profitabiliteten målt som margin i forhold til 2020-niveauet efter betydelige investeringer i udvikling af nye produkter og løsninger.

Forventningerne inkluderer ikke eventuelle effekter fra opkøbet af ​​Eatons hydraulikvirksomhed.