Teknologisk Institut har netop åbnet et nyt laboratorium, som skal hjælpe danske producenter og installatører til at udvikle og bruge intelligent og dataforbundet klimastyring i bygninger. Laboratoriet er en del af resultatkontrakten HVAC 2020, som skal skubbe til den grønne omstilling i byggeriet, så fremtidens bygninger kan forbruge mindre fossil energi.

– Anvendelsen af klimadata og intelligente sensorer som kan kommunikere med teknologien til styring af opvarmning, ventilation og vandforsyning er afgørende for den grønne omstilling til mindre energiforbrug i bygninger. Samtidig er efterspørgslen stigende. Men en væsentlig del af de danske små og mellemstore producenter og servicevirksomheder mangler de kompetencer, som kan blive afgørende for deres konkurrenceevne, siger sektionsleder Vagn Holk Lauridsen, Teknologisk Institut.

Åben IT-platform
I DataEnergyLab er der opbygget en åben IT-platform, hvor producenterne kan teste og udvikle installationer til automatisk og sammen at tilpasse sig behovene for opvarmning, ventilation, køling, belysning og solafskærmning. Samtidig kan de i samspil med fx vejret automatisk trække på grøn energi fra solceller, varmelagre og batterier. Producenternes fokus skal udvides fra kun at producere komponenter til også at omfatte komponenternes styring og samarbejde med de øvrige bygningsinstallationer. Faciliteterne er opbygget omkring en fleksibel cloudplatform med tilhørende styring, datalagring, som kan tilpasses det enkelte projekt.

Ud over at hjælpe danske virksomheder med at udvikle smarte energiløsninger, har HVAC 2020/DataEnergyLab også et andet formål; at opkvalificere installatører og rådgivere, så de kan blive bedre rustet til at anbefale smarte energiløsninger til bygherrerne

Efterslæb i branchen
–  DataEnergyLab skal også tilbyde at uddanne installatørerne til at blive bedre til at rådgive deres kunder til at vælge intelligente styringssystemer til bygningerne. Her kan vi se et efterslæb i branchen. Det skyldes dels at udviklingen på området går utroligt stærkt, men også en lidt skeptisk branche i forhold til at implementere de nye teknologier, hvilket er helt naturligt, når der er så stort et behov for kompetenceløft på området, siger Vagn Holk Lauridsen.

HVAC 2020 – Heating, Ventilation, Air-Conditioning – er en resultatkontrakt, finansieret af Styrelsen for Institutioner og uddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Den rammer ifølge bedreinnovation.dk et behov i Danmark.

– IoT er et emne, som alle taler om. Der synes at være behov for strategier til, hvordan de enkelte producenter kan indgå i et større system og definere hvilke data, der har værdi og kan bruges. Der er behov for testfaciliteter for test og simulering af dette. Det er vigtigt, at man som producent ved, hvad der skal til og kan kommunikere sammen, skriver produktchef i Lindab A/S, Werner J. Andresen, til bedreinnovation.dk.