Dansk Energi´s forsknings- og udviklingsprogram, ELFORSK, har udgivet en lille velskrevet bog om varmepumper. Den er på den ene side let læselig, på den anden side tilstrækkelig teknisk til også at vække interesse hos de mere “nørdede”.

Den er gratis og kan bestilles på Elfosk`s hjemmeside.

Godt initiativ, som kan være med til at øge kendskabet til varmepumper og synliggøre fordelene ved varmepumper til gavn for os alle

”Den lille blå om Varmepumper” er som nævnt velegnet til at give private boligejere, uddannelsesinstitutioner, installatører og andre professionelle aktører i markedet et nyttigt overblik over varmepumpers muligheder

Elektrificeringen af varmesektoren er en vigtig del af den grønne omstilling, men der er behov for at fokusere på installation af varmepumper i private hjem.

Antallet af varmepumper, der installeres i Danmark, øges år for år, mens oliefyrene falder støt og som oftest til fordel for varmepumper. Dette er til fordel for omstillingen til et grønt energisystem, og for målet om i 2050 at være uafhængig af fossile brændsler.

Først de senere år er varmepumpen for alvor ved at vinde terræn i private hjem. Det seneste energiforlig med lavere elvarmeafgifter og elafgifter skal være med til at give varmepumperne et ekstra skub og medvirke til, at forbruget af varme kommer fra stadig mere grønne energikilder. Allerede i dag kommer 70 % af danskernes elektricitet fra vedvarende energi.

”Den lille blå om Varmepumper” kan være med til at rykke udviklingen yderligere og er velegnet til at give private boligejere, uddannelsesinstitutioner, installatører og andre professionelle aktører i markedet et nyttigt overblik over varmepumpers muligheder.

Den lille blå om Varmepumper” kan være med til at gøre en grøn forskel.