Dynamiske elpriser kan blive et vigtigt element i en grøn omstilling af det danske energisystem. Et nyt ELFORSK-projekt med BUILD i spidsen undersøger derfor, hvordan dynamiske elpriser kan være med til at reducere forbrugernes elforbrug. De første resultater viser, at et godt sted at starte er en fælles forståelse for prisprodukterne.

BUILD-rapporten Fleksibilitet til salg undersøger, hvordan dynamiske elpriser, hvor prisen på én kWh varierer i løbet af dagen, har indtaget det danske el-marked. Udover at kortlægge hidtidige dy-namiske prisprodukter, så dykker rapporten også ned i forskning i energifleksibilitet, dynamiske prisprodukter og hverdagslivets rytmer.

Implementeringen af dynamiske elpriser er primært motiveret af en nødvendig bæredygtig omstilling af det danske energisystem, som kræver udjævning eller reduktion af elektricitetsbehovet i spidsbelastningsperioder.

Rapporten berører og diskuterer centrale spørgsmål i forhold til den fortsatte udbredelsen af, og respons på, dynamiske elpriser. Det handler primært om, hvorvidt dynamikken i prissætning harmonerer med dynamikken i hverdagslivets rytmer og rutiner, om incitamentet for den enkelte husstand er stærkt nok, om de dynamiske elprisprodukter på markedet afspejler forskellige husstandes behov, men vigtigst, om dynamiske elpriser påvirker husstandes energibehov. Det sidste spørgsmål kræver en empirisk undersøgelse af, hvordan dynamiske prissignaler kan påvirke dynamikken, timingen og organiseringen af hverdagslivets rutiner.

Rapporten er den første udgivelse fra projektet Flexafregning og energieffektivitet: fører fleksibel afregning til mere effektiv el-anvendelse? Projektet er finansieret af EL-FORSK og udføres i samarbejde mellem BUILD, Aalborg Universitet, Norlys Energi og SEAS-NVE.