“Det er genialt det der”. Det lyder næsten som Svend Gehrs fra VM i 1986, når driftsleder Claus Christensen fra Løkken Fjernvarme omtaler Kamstrups “Heat intelligence”.

Heat Intelligence giver Løkken Fjernvarme en gennemsigtighed i nettet, som er værdifuld ift. mange af forsyningens opgaver. ”Jeg synes, Heat Intelligence er genialt. Især kombinationen af READy’s her-og-nu-visning med Heat Intelligence, som kigger historisk og visualiserer udviklingen, giver en masse indsigt – uanset om jeg trækker data til fejlsøgning, lækagesøgning eller vedligeholdelse.” Claus Christensen forventer, at værktøjet kan optimere renoveringen af forsyningens ledningsnet – særligt stikledningerne. ”Vi er forbrugerejede, så vi har altid fokus på bæredygtighed i økonomien og på at bruge pengene, hvor det giver mest værdi – det hjælper Heat Intelligence os med.”

Ifølge driftslederen tjenes den årlige softwarelicens hurtigt ind på de optimeringer og besparelser, forsyningen laver på baggrund af Heat Intelligence. ”De 5% af min arbejdstid, der tidligere gik med aflæsning, kan jeg nu bruge på mere værdiskabende opgaver.” Han beskriver også forsyningens beslutningsgrundlag i dag som noget helt andet end det årlige øjebliksbillede fra et modelleringsværktøj, de tidligere have tilgængeligt. ”I dag er det fulde overblik tilgængeligt online 365 dage om året. Og jeg kan gå tilbage og dykke ned i en bestemt udvikling og lære fra det. Det er en kæmpe gevinst.”

Løkken Fjernvarme aflæste tidligere målerne via drive-by, men så tydelige fordele ved at følge forbruget tættere. Ifølge driftslederen gik det derfor hurtigt, efter forsyningen fik præsenteret Heat Intelligence på Fjernvarmens Landsmøde i 2019. ”Vi valgte Kamstrup pga. Heat Intelligence, og fordi alle løsningens dele så kom fra samme leverandør med speciale i netop målerdata og analysedelen omkring måleren.”

Cirka hver fjerde bolig i forsyningsområdet er sommerhuse, og andelen er stigende. Det stiller særlige krav til at holde ledningerne varme i modsætning til helårshuse med en konstant grundlast. Derudover stiller udlejningshuse større krav til brugbare måleraflæsninger, fordi der kan gå lang tid, før en eventuel skade opdages. ”I dit hjem opdager du hurtigt en skade, men i sommerhusene ringer de i marts og siger, den har været gal siden oktober. Det var bl.a. derfor, vi valgte netværksaflæsning, så vi får data, vi kan handle på hurtigt.” siger Claus Christensen.

I november 2020 gik han derfor i gang med at lære at bruge Heat Intelligence. ”Undervisning er fint, men jeg vil helst selv sidde og nørde i det. Det har været en stejl læringskurve, men de hurtige resultater kommer, når man tager ejerskab over sin egen løsning – så det er mit bedste råd til andre.”

Driftslederen er meget tilfreds med samarbejdet med Kamstrup i hele processen. ”Vi nåede kun ét fysisk møde inden Corona, så resten har været virtuelt, men det er gået rigtig godt. Der er altid nogle småting, når man starter noget nyt op, men jeg har fået lynhurtige svar tilbage.”