Dagens VVS vil med forskellige artikler sætte fokus på Polen.

Polen er det oversete nærmarked.

I dag er 70% af Polens energiforbrug dækket af kul.

Den Polske regering og fagforening har indgået aftale om, at alle kulminer skal være lukket senest 2049.

Og hvad så.

Ja, det er det store spørgsmål. Baltic pipeline er interessant for Polen for eventuel norsk naturgas, men også vindmølleudbygningen kunne fortsætte.

Her har regeringen dog meldt ud, at landmøller ikke er interessant.

Der er tanker om atomkraft på 10 år sigt.

Ja lige, foregår mange spændende ting i vores nærområde.

Fakta om Polen

Befolkning: 38 millioner
Hovedstad: Warszawa , 1,7 millioner indbyggere
Middellevetid: Mænd 74 år, kvinder 82 år
BNP pr. indbygger: 90.400 dollar (svarer til 24 procent af BNP pr. indbygger i Danmark)
Andel af befolkningen, der er i arbejde: 56,2 procent (Danmark 63,6 procent)

Dansk vareeksport til Polen, mio. kr.
Næringsmidler og levende dyr: 7.081
Maskiner og transportmidler: 4.196
Kemikalier og kemiske produkter: 2.986
Halvfabrikata: 2.981
Bearbejdede varer: 2.027
Råstoffer: 517