Salget af små solceller er de seneste 10-15 år eksploderet, især i Afrika. De anvendes typisk af landbefolkningen, som ikke har adgang til strøm fra el-nettet, til at drive alt lige fra mobilopladere og lanterner til radioer, fjernsyn og køleskabe.

Levetiden for solcellerne, der indeholder farlige stoffer såsom tungmetaller, er ofte relativt kort, så der er opstået et bekymrende affaldsproblem. Alene i Kenya vurderes det, at den samlede mængde elektronikaffald fra solceller var 4000 ton i 2020. Forventningen er, at denne mængde vil stige i takt med den fortsatte udbredelse af solcellerne i de kommende år.

I dag findes der ikke meget viden om, hvad der sker med solcellerne, når de går i stykker, men det vil et nyt forskningsprojekt fra UNEP DTU Partnership nu gøre op med. Projektet vil kortlægge solcellernes værdikæde og især deres ‘efter-liv’, dvs. hvad der sker med produkterne, når de går i stykker.

Mange afrikanske lande har ikke etableret en velfungerende affaldsinfrastruktur, hvilket gør indsamlingen og håndteringen af solcelle-elektronikaffald særlig besværlig. Til gengæld indeholder de ofte værdifulde komponenter, såsom sjældne jordmetaller. Det er derfor muligt, at der allerede foregår en uformel indsamling og genanvendelse, hvilket kan være en vigtig kilde til indtægt og beskæftigelse. For at kunne undersøge dette nærmere har projektet også tilknyttet en række førende kenyanske forskere, der bidrager med stor viden om den lokale kontekst og affaldsområdet.

Solcelle-leverandørerne vil ligeledes kunne spille en central rolle, for eksempel ved at designe produkter, der gør reparation nemmere, eller ved at indføre systemer til at indsamle udtjente produkter. I projektet er der derfor etableret et samarbejde med en dansk solcelle-leverandør i Kenya, X-SOLAR, og et kenyansk affaldsfirma, Recykla International, som skal sikre, at projektet bidrager til at tilvejebringe konkrete løsningstiltag af relevans for industrien.

Projekterfaringer deles i Danmark og Afrika
I projektet deltager også forskere fra DTU Miljø, der bidrager med stor erfaring i design af systemer til indsamling of genanvendelse af affald. Desuden indgår Stena Recycling, der er en af de største aktører på området for affaldsindsamling i Danmark og i Norden. Dette samarbejde sikrer, at erfaringer fra projektet kan spille en vigtig rolle for, hvordan vi kan håndtere en tilsvarende problematik omkring solcelle-elektronikaffald i Danmark.

Den viden, der frembringes i projektet, vil samtidig kunne spille ind i udformningen af nationale handlingsplaner for håndtering af solcelle-elektronikaffald i Kenya via samarbejde med relevante myndigheder, herunder brancheforeningen for private firmaer i Kenya (KEPSA). Projektet vil desuden være relevant for håndteringen af solcelle-elektronikaffald i andre afrikanske lande.