I mange daginstitutioner udsættes børn for sundhedsskadelige kemikalier, høje CO2-niveauer, temperaturudsving, støjbelastning, fugt, ultrafine partikler og radon. Alt sammen faktorer, som kan have indvirkning på deres koncentration og indlæring, ligesom det kan medføre øget sygefravær.

Det skal der laves om på. Derfor inviterer Rådet for Grøn Omstilling nu landets kommuner til at deltage i et treårigt projekt, hvor indeklimaet skal undersøges i samlet set 30 daginstitutioner med støtte fra den filantropiske forening Realdania.

Ud over en gratis kortlægning af indeklimaet i en række daginstitutioner får de deltagende kommuner også konkrete råd og anbefalinger til, hvordan de kan forbedre indeklimaet i institutionerne.

”Indeklimaet i daginstitutioner er et område, som i den grad har brug for opmærksomhed. Projektet her er en fantastisk mulighed for kommunerne, fordi de undgår dyre udgifter til egne analyser og målinger, og samtidig får de hjælp til at forbedre indeklimaet til glæde for børn og ansatte. Jeg håber, mange vil gribe muligheden og søge om at være med”, siger Lone Mikkelsen, som er projektleder og seniorrådgiver i Rådet for Grøn Omstilling.

Ny viden skal hjælpe politikere og ansatte med at træffe vigtige valg

De nye indeklimaundersøgelser skal bygge ovenpå en tidligere undersøgelse, som Rådet for Grøn Omstilling udførte i vinteren 2018. Her deltog 20 daginstitutioner fra fire danske kommuner. Dengang viste resultaterne, at der i størstedelen af daginstitutionerne var bekymrende niveauer af bl.a. skadelige kemikalier, partikler og CO2 – med risiko for at påvirke børns sundhed og indlæringsevne.

”I Realdania vil vi gerne være med til at give valgte og ansatte i landets kommuner den nyeste viden at stå på, når de skal træffe vigtige valg om indeklimaforbedringer i de lokale vuggestuer og børnehaver. Og meget tyder på, at det her område har brug for et løft,” siger Anne Gade Iversen, projektleder i Realdania.