Installatørerne savner klare mål i regeringens klimaudspil. Der er gode ting, men også mangler, siger Tekniq`s direktør.

Grøn omstilling af industrien, 2,3 mia. kr. til udfasning af olie og naturgas, omlægning af varmeafgifterne med fokus på at fremme brugen af grøn strøm, flere penge til grøn transport og planer om en grøn skattereform. Det var blot nogle få af initiativerne i den klimaplan, regeringen og et bredt flertal i Folketinget i nat blev enige om. En plan, som ifølge TEKNIQ Arbejdsgiverne på mange områder vil give den grønne omstilling i Danmark et tiltrængt løft.

”Der skal males med den brede pensel, hvis vi vil gøre os håb om at nå regeringens egne mål om en reduktion af CO2-udledningen på 70 procent. Vi har eksempelvis selv tidligere foreslået, at man helt forbød oliefyr. Og selvom den nye klimaplan ikke går helt så vidt, så er det positivt, at partierne har lyttet, og regeringen har afsat penge til at udfase den fossile opvarmning til fordel for mere miljøvenlige alternativer,” siger Troels Blicher Danielsen, adm. direktør hos TEKNIQ Arbejdsgiverne, og uddyber:

”Der er potentiale for betydelige CO2-reduktioner i industrien, derfor er det også positivt, at man sammenlagt afsætter over 5 mia. kroner til initiativer på netop dette område, og at man vil forbedre muligheden for udnyttelse af overskudsvarme. På samme måde vil udsigten til en CO2-afgift være med til helt generelt at opmuntre danskerne til at spare på energien,” siger Troels Blicher Danielsen.

Han undrer og ærgrer sig til gengæld over, at man fra politisk hold ikke har benyttet lejligheden til at blive mere konkrete, når det gælder netop energieffektiviseringen.

”Vi mangler at få opstillet nogle helt klare og konkrete energisparemål – og mål for en reduktion af energiforbruget i det offentlige. Vindmøller og solceller klarer ikke den grønne omstilling alene. Vi skal hele tiden huske på, at den billigste energi er den, vi ikke bruger. Derfor er det også ærgerligt, at man ikke har fastlagt præcise mål for, hvor meget vi skal energieffektivisere og fået lagt sporene for, hvordan vi når dertil,” siger Troels Blicher Danielsen.

Det ændrer dog ikke ved, at den generelle holdning hos TEKNIQ Arbejdsgiverne til den nye klimaplan er forventningsfuld tilfredshed.

”Vi vil nu se frem til, at regeringen i løbet af efteråret kommer med et udspil til CO2-afgifter, uden at borgere og virksomheder kommer til sammenlagt at betale mere i skat. Noget, der skal være med til at sikre, at flere energispareprojekter gennemføres og på den måde kan løfte Danmark tilbage til den førerposition i den grønne omstilling, hvor vi bør høre hjemme,” siger Troels Blicher Danielsen