Miljøminister Lea Wermelins nationale klimatilpasningsplan skal bygge på 4 konkrete initiativer, der skal hjælpe med at løse nogle af de mest presserende udfordringer på området.

Det fremgår af nyheden, at Miljøministeren anerkender, at vi ser ind i en fremtid, hvor vejret bliver mere ekstremt, hvor der er stigende pres på de kystnære områder, flere skybrud og grundvandet stiger i både land og by. At klimatilpasning er et sammensat og komplekst område, der går på tværs af både lovgivninger og myndigheder. Derfor sættes der gang i et større analysearbejde, som skal medvirke til at afklare, hvordan den bedste koordination af klimatilpasningsindsatsen sikres, samt hvordan man skaber de bedst mulige rammer for kommunernes arbejde.

Tidshorisont og mulighed for indflydelse 
Arbejdet skal foregå i løbet af 2021, med henblik på politiske forhandlinger i starten af 2022.

I DNNK vil vi gøre alt hvad vi kan, for at vi med vores stærke og brede faglighed bliver inddraget i arbejdet og hørt i processen. Vi vil derfor følge arbejdet tæt, og løbende bringe relevante nyheder i dette nyhedsbrev.

De 4 konkrete initiativer 
Miljøstyrelsen oplyser, at arbejdet med de 4 initiativer der fremgår nedenfor, allerede sættes i gang i 2020:

  1. Et pilotprojekt, der skal bistå udvalgte kommuner med at planlægge helhedsorienteret for udvalgte vandløbssystemer
  2. Et fast track-projekt, som skal undersøge mulighederne for at koordinere fælles indsatser med at sænke højtstående grundvand
  3. En model for en sammenhængende, ydre stormflodsbeskyttelse af København
  4. Et pilotprojekt der skal forbedre forudsigelser af oversvømmelser, som kan danne grundlag for det videre arbejde med udvikling af varsling af oversvømmelser