Brug af varmepumper frem for traditionel opvarmning kan reducere energiforbruget i bygninger markant. Derfor er det vigtigt, at indsatsen for at udbrede varmepumper intensiveres.

Sådan skriver forfatterne i “Den lille blå -om varmepumper”. Det er Dansk Energi, som står som udgiver. Elforsk og Teknologisk og været medspillere og forfattere.

Nu hjælper vi på Dagens VVS også med til budskabet.

Ønsket du den lille blå tilsendt skriv blot en mail til km@dagensvvs.dk, og så sørger vi for, der sendes en pdf med de 106 sider guldkorn om varmepumper

De varmepumper, som findes på markedet i dag, er allerede energieffektive og holder en høj kvalitet.
Men det kniber til tider med den rette installation og indregulering, så anlæggenes drift bliver optimal.
Derfor er det vigtigt, at der vælges den rigtige type varmepumpe, at dens størrelse er tilpasset boligtype og varmebehov, og at den installeres og indreguleres korrekt.

”Den lille blå om Varmepumper” giver indsigt i dimensioneringsmæssige forhold, som private boligejere, rådgivere, teknikere og installatører skal kende til, når en varmepumpe skal installeres i eksisterende byggeri, i nybyggeri eller i et sommerhus. Der gives også indsigt i de energimæssige og totaløkonomiske konsekvenser ved valg af en varmepumpe frem for andre varmeproducerende enheder og den gældende lovgivning.