Installationsbranchen er ved at nærme sig en situation, hvor manglen på arbejdskraft kan dæmpe branchens vækstmuligheder efter fire år i træk med stadig større aktivitet. Men samtidig viser en ny arbejdskraftundersøgelse fra TEKNIQ, at virksomhederne har en klar plan for, hvordan de vil imødekomme manglen på medarbejdere.

”Ansættelsen af flere lærlinge er den mest udbredte løsning. Faktisk forventer hele 62 procent af installationsvirksomhederne at benytte dette værktøj i tilfælde af rekrutteringsproblemer, ligesom 32 procent af virksomhederne vil ansætte flere nyudlærte lærlinge,” siger Rasmus Larsen, økonomisk-statistisk konsulent hos TEKNIQ, og uddyber:

”Helt konkret planlægger 25 procent at tage flere lærlinge allerede i 2018. Det til trods for, at branchen de senere år gang på gang har sat nye rekorder for antallet af lærlingepladser,” siger Rasmus Larsen.

Flere løsninger

Undersøgelsen viser desuden, at el- og vvs-virksomhederne forventer at bruge flere forskellige redskaber til at sikre den nødvendige arbejdskraft. 42 procent af virksomhederne vil således øge indsatsen for at fastholde deres medarbejdere, mens henholdsvis 29 og 15 procent i større udstrækning vil efteruddanne og karriereudvikle medarbejderne.

”Samtidig kan vi se, at virksomhederne i stigende grad planlægger at åbne op for andre typer medarbejdere for at få løst de forskellige opgaver. 22 procent vil eksempelvis ansætte flere ufaglærte, hvilket viser den omstillingsparathed, der er kendetegnende for branchen,” siger Rasmus Larsen.

Behovet for arbejdskraft understreges af, at 36 procent af installationsvirksomhederne i april måned måtte opgive ordrer på grund af manglende arbejdskraft – en stigning på ni procentpoint i forhold til samme måned sidste år. 42 procent af virksomhederne vurderer da også, at de har den rette størrelse og hellere vil sige nej til potentielle ordrer end at forsøge at ansætte flere medarbejdere.

”Igen viser det, at virksomhederne har en realistisk indgang til det marked, de befinder sig på, og samtidig er det værd at bemærke, at vi stadig er langt fra flaskehalssituationen tilbage i 2007, lige inden den økonomiske krise ramte, hvor hele 71 procent af virksomhederne måtte sige nej til ordrer, fordi de ikke havde mandskab nok,” siger Rasmus Larsen.

Fastholdelse er vigtigere end løn

Ifølge Rasmus Larsen vurderer el- og vvs-virksomhederne, at der er andre vigtige parametre end bare lønnen, når de skal fastholde de dygtige medarbejdere.

”Det at skabe en attraktiv arbejdsplads kræver en kombination af flere forskellige gode forhold. Vi ser blandt andet, at 79 procent af installationsvirksomhederne fremhæver gode kolleger og godt fællesskab som et vigtigt redskab, mens 72 procent peger på lønpakken og 66 procent på personalegoder,” siger han.

Arbejdstid og fleksibilitet scorer også højt med 59 procent skarpt forfulgt af spændende opgaver (54 procent) og forholdet til ledelsen (51 procent).