Flere end 1.000 kommunalvalgskandidater har siden den 23. oktober forpligtet sig til arbejde for fire konkrete forslag, der begrænser det kommunale CO2-aftryk, giver plads til mere vild natur, styrker lokaldemokratiet og sikrer grønne arbejdspladser.

I Klimakoalitionen – som står bag hjemmesiden detsidstevalg.dk – glæder man sig over, at så mange kandidater i Danmark har sagt ja til at arbejde for de fire forslag, der er inspireret af de gode erfaringer en række kommuner allerede gør sig i dag.

“Rigtig mange politikere påstår at være grønne under kommunalvalgkampen, og vi har udviklet detdsidstevalg.dk som et værktøj, hvor vælgerne kan få et direkte svar for sin lokale kandidat og finde ud af, hvem der rent faktisk har tænkt sig at skride til handling, når stemmerne er fordelt. I Klimakoalitionen er vi glade for, at 1.000 kandidater allerede har svaret ja til de fire klimakrav og dermed givet vælgerne et historisk håndslag på at fremme den grønne dagsorden,” siger Frederik Roland Sandby, Sekretariatsleder i Klimabevægelsen, der er en af de 10 danske organisationer i Klimakoalitionen.

Lokalpolitik er klimapolitik
På hjemmesiden detsidsevalg.dk har danskerne siden den 23. oktober haft mulighed for at spørge deres lokale kandidater, om de vil arbejde for reel handling på klima- og naturområdet, så vælgerne kan se, hvem der rent faktisk har tænkt sig at skride til handling og vise grønt, lokalt lederskab.

Siden den 23. oktober er kandidater blevet spurgt om klima flere end 10.000 gange gennem detsidstevalg.dk.

Når kandidaterne bliver spurgt, har de mulighed for at svare ja eller nej til at forpligte sig på at arbejde for fire tiltag i den kommende valgperiode, der fremmer den grønne dagsorden, og flere end 1.000 ud af landets cirka 9.000 kandidater har indtil videre svaret ja. De fire konkrete forslag er:

  • At kommunen vælger grønne løsninger ved at indregne en pris på minimum 850 kroner per ton udledt CO2 i kommunens indkøb, forsyning og byggeri.
  • At kommunen giver plads til mere vild natur ved at beskytte de biologisk mest værdifulde arealer.
  • At kommunen styrker demokratiet med grønne borgerting, som, støttet af eksperter, har reel indflydelse på kommunens klima- og naturpolitik.
  • At kommunen sikrer nye grønne arbejdspladser og uddanner borgerne til de nye jobs.