Mikro-elnet drevet af vedvarende energi og lokale landbrugsressourcer skal forsyne tusindvis af afrikanere med elektricitet. Initiativet vil afhjælpe den globale udfordring med knap 800 millioner mennesker uden adgang til strøm.

På verdensplan mangler knap 800 millioner mennesker adgang til elektricitet. Det kan et nyt modulært plug-and-play mikro-elnet være med til at ændre på. Mikro-elnettet er drevet af solceller, biomasse, batterier og termisk lagring. Det etableres i et nyt EU-projekt, RePower, og skal sikre strøm til 20.000 indbyggere i afsidesliggende områder af Afrika.

– Med teknologien er det muligt at skabe forsyningssikkerhed gennem lokal elektrificering. Det er især relevant i udviklingslande og afsidesliggende områder, der kan blive selvforsynende med energi. På sigt resulterer det i øget lokal vækst og beskæftigelse, siger Lars Overgaard, projektleder på Teknologisk Institut.

Test og uddannelse i det nye mikro-elnet sker på dansk jord
Teknologisk Institut står i RePower i spidsen for at optimere, teste og validere de nye mikro-elnet, som kort fortalt er små, lokale energisystemer, der er uafhængige af elnettet. Med laboratoriefaciliteten EnergyFlexLab kan Teknologisk Institut teste både enkeltkomponenter, styringselektronik og det komplette mikro-elnetsystem på dansk jord, inden det fragtes til Afrika til demonstration.

– I EnergyFlexLab kan vi grundigt optimere, teste og validere mikro-elnet-konceptet, før vi indsætter det på tre forskellige lokaliteter i Afrika. Vi inviterer også det tekniske personale, som skal betjene det nye mikro-elnet, til Danmark, hvor de bliver undervist i, hvordan de skal håndtere det optimalt, siger Lars Overgaard.

Mindre spild og flere arbejdspladser
Ud over solceller og batterier bruger det ene mikro-elnet, som installeres på Madagaskar, lokal biomasse som energikilde. Løsningen konverterer restressourcer fra landbruget – fx risskaller og risstrå – til el, varme og bundet kulstof, som kan bruges til at forbedre landbrugsjorden. Det har sideløbende klimagevinster som en alternativ form for carbon capture.

Udover klimagevinsten resulterer løsningen også i flere lokale arbejdspladser. Logistik, oplagring, tørring og drift skaber nemlig et behov for lokale hænder, hvilket er vigtigt for både lokalsamfundets opbakning og vækst.

Behov for decentrale energiløsninger
De nye mikro-elnet bliver udrullet og demonstreret i Madagaskar, Niger og Senegal, mens lignende systemer forberedes i Ghana. Flere afrikanske lande har længe haft et behov for mere decentrale energisystemer, fordi det nationale elnet både er ustabilt og langt fra dækker det afrikanske kontinent. Det har medført, at vækst og udvikling går i stå for indbyggere i afsidesliggende områder.

– RePower vil styrke afrikanske off-grid samfund til at drive deres egen udvikling gennem produktiv brug af energi. Projektet baner vejen for at kunne gå ud over traditionel elektrificering for at fremme reel økonomisk vækst, siger Moses Mengu, projektleder på Teknologisk Institut.

Teknologisk Institut har tidligere arbejdet med forskellige energiprojekter i afrikanske lande. Blandt andet har Instituttet været med til at udvikle solcelledrevne køleskabe og frysere, som kan opbevare fødevarer og vacciner i områder uden stabil strømforsyning.

Fakta om RePower:
RePower samler 12 organisationer fra Europa og Afrika, der sammen arbejder på at udvikle og implementere en unik og modulær mikro-elnet-løsning baseret på vedvarende energi med tilhørende lokale elnet. På den måde elektrificeres områder, som i dag ikke har adgang til et elnet og udelukkende får strøm til mobilladning og f.eks. radio fra små individuelle solceller.

Partnerne er Aarhus Universitet, Africa Greentec, Blue Nova Energy, Mash Makes, Hybrid Greentech, University of Nairobi, Remote Sensing Solutions, Teknologisk Institut, ATA Insights, Ministry of Energy in Ghana, Green Africa Youth Organization og Go2Power.

Dette projekt har modtaget støtte fra Den Europæiske Unions Horizon Europe-rammeprogram for forskning og innovation under tilskudsaftale nr. 101096250.