Energistyrelsen åbner i efteråret 2021 en ny tilskudsordning til energiforbedringer og digitale løsninger i regionale og kommunale bygninger.

Rammerne for den nye tilskudsordning –­ herunder de specifikke energiforbedringer, der kan ydes tilskud til, og hvor store tilskud ansøgere kan opnå – er beskrevet i Udkast til bekendtgørelsen. Energistyrelsen sendte Udkast til bekendtgørelsen i høring den 30. juni, og det er nu ved at være sidste udkald for at indgive høringssvar.

Høringsfristen er: den 11. august 2021 klokken 12:00.

Bekendtgørelsesudkast, høringsbrev og høringsliste kan findes på høringsportalen.dk. Det forventes, at der åbnes for første ansøgningsrunde i oktober 2021.

Tilskudsordningen skal styrke energieffektivisering i kommuner og regioners bygninger

Tilskudsordningen udspringer af en aftale mellem Regeringen og Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet. På finansloven er der afsat 150 mio. kr. i 2021 og forventeligt 145 mio. kr. i 2022. Det er Energistyrelsen, som administrerer tilskudsordningen.

Ordningen skal være med til at styrke kommuner og regioners muligheder for at energieffektivisere deres bygninger. En del af midlerne fra ordningen målrettes digitale løsninger og intelligent styring af energiforbruget i offentlige bygninger.

Energistyrelsen lægger op til, at der vil kunne ydes tilskud til tre energieffektiviserende formål:

  • Renoveringsprojekter, herunder udskiftning af vinduer, efterisolering og lignende
  • Konvertering fra olie- og gasfyr, biokedel og elvarme til varmepumper eller fjernvarme
  • Digitale løsninger til databaseret energiledelse, herunder løbende dataindsamling og -behandling

For renoverings- og konverteringsprojekter vil tilskudsordningen blive målrettet bygninger i den lave ende af energimærkningsskalaen, og det forventes, at der med et fastsat tilskudsloft vil være spredning af midlerne fra ordningen over hele landet.