Dagens VVS har kritiseret brugen af brandsymboler ved el-eftersyn.

Nu svarer Sikkerhedsstyrelsen på kritikken.

Peter Serup, Inspektør, El-installatør, Sikkerhedsstyrelsen svarer:

“Som beskrevet på 21 i kapitel 6 i [Håndbog for autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter], så er elinstallationsrapporten:

En skriftlig rapport, der indeholder resultatet af gennemgangen af bygningens elinstallationer. Rapporten oplyser, i hvilket omfang bygningens elinstallationer er funktionsdygtige og lovlige i henhold til offentligretlige forskrifter på udførelsestidspunktet. Offentligretlige forskrifter er først og fremmest love og bekendtgørelser.

For at øge anvendeligheden for blandt andet sælger, køber og mægler blev det hidtidige K-systemer (med værdier som K0, K1, K2, K3 og UN) pr. 1. oktober 2020 skiftet ud med de lettere forståelige symboler i forskellige farver.

På siderne 24-26 i [Håndbog for autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter] beskrives karakterskalaen – herunder det røde flamme-symbol – med ordene:

[Ulovligt forhold – Risiko for brand. Ulovlige elinstallationer, der indebærer risiko for brand]

Når en autoriseret elinstallatørvirksomhed gennemgår en bygning og for eksempel finder for få stikkontakter i et rum, bliver det i elinstallationsrapporten markeret som et ulovligt forhold, og da det ulovlige forhold derudover kan medføre en risiko for en brand, så får forholdet også det nævnte flammesymbol.

Årsagen er, at for få stikkontakter i et rum kan resultere i, at der en større risiko for at tilkoble forlængerledninger med flere udtag – ofte i serie, hvilket kan udløse en brand.”