Slagelse varme, SK Varme A/S skal i denne uge betale 1 mio. kr. til Justsen A/S. Det er afgørelsen af en sag fra Klagenævnet for udbud.

I november 2018 tabte SK den første kamp ved Klagenævnet for udbud. Her afsagde klagenævnet kendelse om, at SK Varme
A/S havde handlet i strid med ligebehandlingsprincippet og gennemsigtighedsprincippet i forsyningsvirksomhedsdirektivet ved
at prækvalificere og senere tildele en kontrakt om el- og maskinleverance til et halmfyret varmeværk, til Euro Therm, som ikke opfyldte udbuddets mindstekrav om teknisk og faglig formåen. Samtidig annullerede klagenævnet SK Varmes beslutning af 30. august 2017 om at tildele den udbudte kontrakt til Euro Therm.

Altså første kamp tabt af Slagelse.

Anden kamp er netop afgjort – også med nederlag til Slagelse Varme.

Justsen, som havde givet tilbud, og som mente at de var berettiget til erstatning, kunne ikke få dette, da SK Varme ikke mente, at de var erstatningsansvarlige.

I den nye sag siger klagenævnet, at Justsen skal have erstatning.

Justsen havde to påstande. En med en erstatning på 7,6 mio. , og en der var formuleret “med et mindre beløb.”

Klagenævnet uddyber:

“Justsen har til støtte for kravets størrelse alene fremlagt sin tilbudskalkulation og en revisorerklæring med forbehold om virksomhedens gennemsnitlige dækningsbidrag og har f.eks. ikke fremlagt regnskabsmateriale. Der er intet oplyst om selskabets generelle omkostninger, som selskabet skal afholde under alle omstændigheder, og selskabet har ikke belyst, hvorledes selskabets tabsbegrænsningspligt er håndteret.

Erstatningen fastsættes herefter skønsmæssigt til 1 mio. kr. Der er herved også taget hensyn til usikkerheden om, hvorvidt Justsen kunne have realiseret det kalkulerede dækningsbidrag og til, at Justsen er blevet frigjort for den risiko, der er forbundet med projektets gennemførelse.”

Det er dyrt at lave fejl. Og for SK Varme er det ikke kun varme, der strømmer ud. Det er også millioner, der forsvinder.