DTU har afholdt Grøn Dyst. Et glimrende projekt, der sætter kreativiteten og nytænkning i gang hos de studerende.

Et transportabelt podie til kørestolsbrugere, der er til koncert, og et koncept for indsamling og betaling for genanvendt plastik i flygtningelejre var blandt de innovative projekter i DTU´s Grøn Dyst konkurrence 2021, som havde særligt fokus på social bæredygtighed. Godt 100 studerende deltog i konkurrencen, der blev afholdt med en kombination af online-pitch og fysisk fremmøde i DTU Skylab, og projekterne blev bedømt af dommere fra virksomheder, organisationer, det politiske liv, DTU og andre universiteter.

Grøn Dyst blev åbnet af Koncerndirektør for Innovation og Entrepreneurskab Marianne Thellersen.

”Vi er så heldige, at vi kan holde Grøn Dyst, som vi blev nødt til at aflyse sidste år på grund af corona pandemien. Men pandemien har også vist vores evne til at forandre os, og hvorfor prøver vi ikke at få den samme evne til forandring til at ske for os mennesker, for planeten og i det økonomiske liv, så vi kan få et langt liv på jorden. Grøn Dyst er en festdag på DTU, hvor vi samles, og taler om alle de ting, vi kan gøre for verden,” sagde Marianne Thellersen.

Fokus på social bæredygtighed

Grøn Dyst’s særlige fokus på det sociale aspekt blev blandt andet markeret af Sif Holst, Næstformand for Danske Handicaporganisationer, der talte om “Sustainability and the opportunity to leave no one behind.

Her kom Sif Holst ind på, at der i de 17 Verdensmål indgår et løfte om ikke at lade nogen i stikken. Det løfte kommer til udtryk i princippet ”Leave no one behind”, der gælder på tværs af verdensmålene. Hun opfordrede de ingeniørstuderende til i højere grad at tænke i løsninger, der tilgodeser sociale bæredygtige behov:

”Vi har det med at udvikle teknologiske løsninger til nogen, der ligner os selv, men hvis vi i stedet tager udgangspunkt i de grupper, der er sværest at nå, f.eks. mennesker med handikap, når vi designer, så ville vi kunne nå flere. Hvis de ingeniørstuderende udfordrer sig selv ved at sige; jeg vil gerne designe for nogle, der ikke ligner mig. Jeg vil f.eks. tage udgangspunkt i en, der er ordblind, når jeg designer min affaldssorteringsløsning. Så ville de kunne nå længere med deres klimatiltag,” sagde Sif Holst.

I den bedste af alle verdner vil den teknologiske udvikling tilgodese alle befolkningsgrupper – børn, ældre, handicappede – bare for at nævne nogle. Og midlet til at nå dette mål er, ifølge Sif Holst, at ingeniørstuderende i højere grad stiller spørgsmål og udfordrer gængse forståelser i den grønne omstilling.

”Vi ved f.eks. at kvinder bruger offentlig transport mere end mænd, men vi designer stadig vores transportsystem til mænd. Studier viser, at kvinder har en mere kompleks rute fra A til B, fordi man gør flere stop, man skal måske lige handle mælk eller forbi børneinstitution, men man prioriterer stadig nye motorveje frem for den kollektive trafik,” fremhævede Sif Holst.

Studerende deltager på lige vilkår
De i alt 60 projekter i Grøn Dyst 2021 var lige som tidligere år delt op i fire kategorier, så de studerende deltager på lige vilkår, uanset om de er bachelor- eller kandidatstuderende. Dermed var der 1., 2. og 3. plads indenfor 4 kategorier: Bachelor course, Bachelor final, Master course og Master thesis. Men der var 11 hold, der vandt i år, fordi der var en delt 2. plads i ”Bachelor final”-kategorien.

Der var kun tid til korte pauser mellem pitch’ene, hvoraf nogle foregik online, dermed blev de innovative ideer og løsninger leveret i en lind strøm for dommerpanelet, der spurgte ind til forretningsplaner og værditilbud. Stemningen inde i DTU ’s Arena-sal, der var pyntet med grønne balloner og et ud af tre steder hvor de studerende pitchede for dommerne, var afslappet. Uden for salen fik de konkurrerende teams en opmuntrende peptalk med på vejen af deres vejledere, inden de blev guidet ind i løvens hule.

Moderatoren stod klar med et stopur i hånden for at sikre, at et pitch ikke oversteg 120 sekunder efterfulgt af et par minutters spørgerunde. Overordnet set var holdene gode til at overholde tiden.

Og førstepræmien(erne) gik til….
De projekter fordelt på fire kategorier, som vandt førstepladsen og en præmie på 30.000 kr. var:

  • Bachelor course-vinder: “Paint’R: Rethinking the packaging of paint” for deres bæredygtige og brugercentrerede malerspand, der reducerer CO2 udledningen med op til 75 %.
  • Bachelor final-vinder: “Palladium and platinum containing zeolite catalysts for complete methane oxidation” for deres bud på at optimere alternative, bæredygtige brændstoffer til skibe.
  • Master Course-vinder: “Reducing global greenhouse gas emission from peatland degradation and fires” for deres IOT system, der overvåger tørvemarker, der er områder med stor betydning for biodiversitet og klimaindsatsen.
  • Master Thesis- vinder: “Utilization of PET fibre waste to develop a cotton based composite fabric for sportswear applications” for deres bæredygtige tøjprodukt, der søger at kombinere bomuld med genanvendt polyester og dermed nedbringe udledningen af CO2.

Projekterne, der vandt en andenplads, modtog en præmie på 20.000 kr., mens tredjepladsen udløste 10.000 kr. til hvert af projekterne. I alt blev der uddelt 240.000 kr. i bevillinger til 11 projekter i Grøn Dyst.