Stoppet for indvinding af olie og gas i Nordsøen i 2050 rykker et skridt nærmere, når Folketinget i dag førstebehandler lovforslaget, der sætter en ny, grøn retning for Nordsøen.

Samtidigt har klimaminister Dan Jørgensen sat skub i en international kampagne for at få flere lande til at udfase produktionen af olie og gas via initiativet Beyond Oil & Gas Alliance (BOGA), den første internationale alliance af sin slags.

Lovforslaget betyder, at Danmark bliver det hidtil største olie- og gasproducerende land, der sætter en endegyldig slutdato for den fossile æra.

”Jeg er meget glad for og stolt af den brede aftale om stop for olieindvinding, som nu bliver lovbehandlet. Danmark sætter en ny, grøn kurs og et punktum for den fossile æra i Nordsøen, når vi lukker for oliehanerne. Samtidig er det afgørende, at omstillingen sker på socialt bæredygtig vis, og derfor gør vi vores ypperste for, at særligt arbejdere i Esbjerg-området ikke bliver efterladt på boreplatformene, men kommer med over i et grønt vækst- og jobeventyr. Arbejdspladser på olieplatforme bliver til nye job på de samme platforme, som snart skyder CO2 ned i undergrunden frem for at pumpe olie op”, siger klimaminister Dan Jørgensen.

Regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, SF og Konservative indgik aftalen om Nordsøens fremtid i december 2020.

Olie- og gas-stop eksporteres

For at sikre maksimal klimaeffekt af den brede enighed om stop for olie- og gasproduktion i Danmark bruges aftalen som løftestang til at få andre regeringer til at træffe lignende beslutninger. På den store internationale klimakonference COP26, som indledes i Glasgow i næste uge, kommer BOGA til at spille en central rolle i Danmarks bestræbelser på at reducere det globale udbud af sort energi og i stedet fremme grønne, vedvarende løsninger.

”Sammen med Costa Rica står samler vi en alliance af regeringer, der vil følge vores eksempel og udfase olie- og gasproduktion. Mens andre initiativer adresserer efterspørgslen på fossile brændsler, fokuserer Beyond Oil and Gas Alliance på at reducere udbuddet, opstille endelige slutdatoer for produktionen og lade olien og gassen blive i undergrunden. Det er helt centralt for, at verden kan implementere Parisaftalen og nå i mål med klimaneutralitet. Ved at gå forrest kan vi inspirere andre og gøre en markant forskel i kampen mod klimaforandringerne”, siger klimaminister Dan Jørgensen.

FAKTA

  • Danmark står sammen med Costa Rica i spidsen for BOGA, som vil blive lanceret på COP26 i Glasgow. Det bliver den første internationale alliance af regeringer, der fokuserer på reduktion af olie- og gasproduktion.
  • BOGA vil samle nationale såvel som subnationale regeringer omkring det fælles mål at sikre overensstemmelse mellem olie- og gasproduktion og Parisaftalens målsætninger, bl.a. ved at stoppe udbud af nye licensrunder og sætte slutdatoer for eksisterende produktion
  • Internationale rapporter fra det internationale klimapanel, IPCC, det internationale energiagentur, IEA, og FN’s miljøprogram, UNEP, har alle i de seneste måneder konkluderet, at der er behov for reducere produktion af kul, olie og naturgas markant, hvis den globale temperaturstigning skal holdes til 1,5 grader.