Sund & Bælt driver Danmarks største infrastrukturprojekter fra analyse til design og anlæg og den efterfølgende drift. Med hertil hører et ansvar for at tænke bæredygtighed ind i alle faserne. Derfor er Sund & Bælt i gang med en omfattende energioptimering af belysningssystemerne på nogle af Danmarks største bro- og tunnelanlæg.

Store energibesparelser
Sidste år blev belysning i tunellen under Øresund udskiftet med LED, og den eksisterende konstruktionsbelysning på Storebæltsbroens østbro er netop nu ved at blive udskiftet med den nyeste LED-armatur teknologi.

Nu er turen kommet til den trafikerede Tårnbytunnel på Amager, som forventes at være klar med fuld LED-belysning til foråret 2023.

70.000 køretøjer passerer hver dag gennem Tårnbytunnelen. For at sikre, at bilisterne har optimalt udsyn og overblik, er tunellen udstyret med ca. 1.800 lysarmaturer. Når de nuværende armaturer henover det næste år udskiftes til LED, giver det store energibesparelser samtidig med, at vedligeholdelsesfrekvensen kan reduceres.

– Vi forventer at spare 6,3 GWh i løbet af lysenes estimerede levetid på 11 år. Det svarer til 4.000 personers elforbrug i et helt år, siger Bjarne Jørgensen, Direktør for Teknisk Drift & Vedligehold.

Udover at udskiftning til LED reducerer energiforbruget, så er en anden gevinst, at der også bliver mindre vedligehold og dermed lavere omkostninger. Det betyder i sidste ende, at sikkerheden øges for de medarbejdere, som skal arbejde med det fremtidige vedligehold. Samtidig øges trafiksikkerheden.

-Vores trafikanter vil få en meget bedre oplevelse, når de kører gennem tunnelen. LED-belysningen giver nemlig et mere jævnt lys, som hverken blinker eller flimrer, fortsætter Bjarne Jørgensen.

Grønne ambitioner
Mens de eksisterende anlæg løbende optimeres, tænkes ny teknologi ind fra start i fremtidige anlæg. Når Femern-forbindelsen åbner i 2029, vil der fra start være tænkt energieffektive lyskilder ind. Ambitionen er, at drift af tunnelen skal være CO2-neutral, og strømforbrug til alle lyskilder vil være dækket af grøn strøm.

– I Sund & Bælt ser vi hele tiden på, hvordan vi kan øge bæredygtigheden ved at optimere på vores anlæg. Da der er tale om ganske store anlæg, er der også en tilsvarende stor gevinst ved at vælge mere energieffektiv kilder til vores belysning, slutter Bjarne Jørgensen.

For at opnå den bedste pris på el, gennemførte Sund & Bælt sidste år et fælles indkøb af grøn strøm til alle anlæg på tværs af hele koncernen. Samtidig er energiledelse sat på dagsorden, så der nu aktivt arbejdes med at reducere elforbruget og minimere CO2 belastningen.

FAKTA OM ENERGIBESPARELSER:

Tårnbytunnelen

  • De eksisterende lysarmaturer udskiftes til LED. I alt skiftes ca. 1.800 armaturer.
  • Udskiftning til nyeste LED teknologi forventes at spare 6,3 GWh i løbet af lysenes estimerede levetid på 11 år. Det svarer til 4.000 personers elforbrug i et helt år
  • De nye LED-belysninger har en brændetid på ca.100.000 timer. Nuværende belysningsprojektører har en brændetid på under 70.000 timer.
  • Arbejdet med udskiftningen af lyskilder vil fortrinsvis foregår i nattetimerne, hvor tunnelen vil kunne blive lukket i kortere perioder.
  • Udskiftningen starter i april 2022 og forventes at være udført i foråret 2023.

Storebælts østbro

  • Konstruktionsbelysningen udskiftes hen over dette forår med den nyeste LED-armatur teknologi, som vil give en energibesparelse på omkring 3,3 GW i løbet af den estimerede levetid. Det svarer til cirka 2.100 personers elforbrug i et 1 år.
  • I alt udskiftes 385 lamper på Østbroens pyloner og ankerblokke.
  • De nye LED-lysrør har en brændetid på 100.000 timer, mens den nuværende belysning har en brændetid på 70.000 timer.

Øresundsbrons tunnel

  • Lysstofrørene i tunnelen blev sidste år udskiftet med LED-lysrør, som forventes at give en energibesparelse på 9,6 GWh i løbet af den elleveårige estimerede levetid. Det svarer til et forbrug på 50 villaers varmepumpeforbrug i 11 år.
  • Ved udskiftningen blev ca. 4.500 armaturer skiftet.

De nye LED-lysrør har en brændetid på 100.000 timer. De tidligere lysstofrør havde en brændetid på 70.000 timer.