Vækstteam for grøn energi- og miljøteknologi har udarbejdet ti anbefalinger til, hvordan Danmark kan blive frontløber i den grønne omstilling.

Vækstteamet kommer med én vision, fire indsatsområder og ti konkrete anbefalinger.

Kort fortalt skal danske virksomheder være globalt førende i at levere ressourceeffektive grønne løsninger. For at det kan ske, kræver det en meget ambitiøs indsats på fire helt centrale områder:

 • Forbedret adgang til data
 • Bedre rammer for test og demonstration i stor skala
 • Flere startups og mere innovation
 • Globale markeder og øget eksport.

”På papiret ser det måske let nok ud, men jeg er godt klar over, at det her kræver en kæmpe indsats, hvis vi skal lykkes med at øge digitaliseringen af energi- og forsyningssektorerne, og dermed gøre den billigere og grønnere for forbrugerne. Men der er ingen vej udenom, hvis vi ønsker, at fremtiden skal være grønnere end nutiden,” slutter Lilleholt.

Lars Chr. Lilleholt ser frem til at læse alle vækstteamets anbefalinger og håber, at de kan være med til at lede Danmark i retning af det næste store, grønne eventyr. Lilleholt modtog anbefalingerne sammen med sine ministerkolleger, erhvervsminister Rasmus Jarlov og miljøminister Jacob Ellemann.

Vækstteam for grøn energi- og miljøteknologi blev nedsat af regeringen i maj 2018, og deres anbefalinger er:

 1. Fleksibel regulering og øget konkurrenceudsættelse i forsyningssektoren.
 2. Adgang til og anvendelse af forbrugsdata på forsyningsområdet.
 3. Etablering af fysiske storskala testplatforme til forsøg med teknologier på tværs af forsyninger og sektorer.
 4. Regulatoriske frizoner til storskala test skal give mulighed for at afprøve implementering af nye grønne løsninger.
 5. EUDP, MUDP og Innovationsfonden skal have stærkere fokus på digital demonstration.
 6. Bedre adgang til kapital og talent.
 7. Offentlige indkøb skal understøtte digital grøn innovation og startups.
 8. Myndighedssamarbejde skal fremme eksport af grønne løsninger.
 9. Styrket internationaliseringsindsats for grønne startups og SMV’er.
 10. Opfølgning på vækstteamets anbefalinger