Build på Aalborg Universitet har udarbejdet 10 gode råd om et godt indeklima.

De er værd at huske på.

Dagens VVS gengiver dem nedenfor:

1. LUFT UD HVER DAG

Luft grundigt ud med gennemtræk 2-3 gange  i mindst 5-10 minutter i dagligdagen. Ved særlige begivenheder, hvor flere personer en sædvanligt er samlet i huset, bør der luftes kraftigt ud hver anden time.

2. TØR TØJET UDENFOR

Tør ikke vasketøj indendørs. Det giver for høj luftfugtighed i boligen, som kan være medvirkende til et dårligt indeklima.

3. UNDGÅ STEARINLYS

Drop de traditionelle stearinlys, fordi de udskiller mange forurenende partikler. Brug i stedet moderne, LED-lys. Hvis du alligevel vælger at tænde traditionelle stearinlys så husk at lufte grundigt ud, når du slukker lysene.

4. FIX DIN VANDSKADE

Sørg for at udbedre en vandskade med det samme, skaden bliver opdaget.

5. HOLD EN KONSTANT STUETEMPERATUR

Varm hele boligen op til 20-22 grader i fyringssæsonen. Det hjælper til med at holde luftfugtigheden nede. Risikoen for, at fugten fra indeluften opfugter byggematerialerne og giver vækst af husstøvmider og skimmelsvamp bliver større, jo lavere rumtemperaturen er.

6. UNDGÅ KEMI

Køb ikke produkter til boligen, som lugter af kemi. Kemiske dampe kan give vedvarende hovedpine. Køb kun miljørigtige og sundhedsmærkede rengøringsmidler og hold dig til få produkter.

7. UNDGÅ RYGNING

Ryg aldrig indendørs.

8. BRUG EMHÆTTEN

Tænd emhætten, eller åbn vinduet, når du laver mad, og lad den stå tændt eller være åben mindst 10 minutter efter, du er færdig, så ikke den varme fugtige luft sætter sig i boligen.

9. HYPPIG RENGØRING

Indret din bolig rengøringsvenligt og gør rent mindst én gang om ugen. Sørg for at fjerne al gammelt støv, da de farlige partikler sætter sig i det eksisterende støv, der hvirvles op ved almindelig bevægelse og indåndes. Gør hovedrengøring mindst én gang om året.

10. LUFT GRUNDIGT UD EFTER BADET

Tør vand op efter et bad. Lad ikke døren til badeværelset stå åben, når du har været i bad, da fugt vil trænge ud i resten af boligen. Hold døren lukket og åben vinduet eller tænd for ventilationen, indtil den fugtige luft er væk. Hvis badeværelset ligger placeret inde i boligen uden et vindue, skal du åbne badeværelsesdøren og lave et kraftigt gennemtræk i hele huset i mindst 5 minutter efter et bad. I forhold til boligens indeklima er det mest optimalt, hvis alle familiens badeaktiviteter foregår på samme tid. Det gør det nemmere at få luftet grundigt ud bagefter.