Dårligt indeklima kan på kort sigt give mennesker gener og på lang sigt medføre kronisk sygdom. Forskere estimerer, at der for Danmarks vedkommende er tale om et tab på 22.000 tabte sunde leveår pga. dårligt indeklima. I disse beregninger indgår ikke tobaksforurening og den aktuelle risiko for coronasmitte.

Her i julen er der særlig stor risiko for at få et dårligt indeklima, fordi der er heftig aktivitet i hjemmet. Der koges kartofler, grilles flæskesvær og anden bliver langtidsstegt i ovnen. Julehyggen betyder ofte levende lys i massevis, en tændt brændeovn, dampende gløgg på komfuret og dans om juletræet. Selv med corona-restriktioner kan der være flere mennesker end vanligt samlet i huset i længere tid ad gangen til julefrokosten eller juleaften.

Alle de aktiviteter til sammen giver masser af røg, damp og sved i luften. I år lurer faren samtidig for, at vi ved at fejre julen sammen i familien også får spredt corona-viruspartikler rundt i hjemmet. Lars Gunnarsen, der er professor på instituttet BUILD på Aalborg Universitet, har i mange år forsket i indeklimaproblematikker. Han slår derfor et slag for, at vi alle tager de gode råd om at forbedre vores indeklima til os gennem adfærd, der både understøtter trivsel, forebygger kroniske sygdomme og minimerer risikoen for smittespredning. Det er et håb, at vi alle får indarbejdet nogle bedre bolighygiejniske vaner.

– I julen er der almindeligvis en massiv partikelforurening i gang i hjemmet, der kan betyde dårlig trivsel og fysiske gener for alle i husstanden. I år er der en ekstra dimension til den problematik. Kampen om et sundt indeklima i årets juleferie handler også om at undgå coronasmitte. De gode råd til at forbedre indeklimaet giver nemlig også mening i forhold til at beskytte familien imod viruspartikler og har derfor aldrig været vigtigere at følge, udtaler professor Lars Gunnarsen fra instituttet BUILD på Aalborg Universitet.

På grund af udbredelsen af corona gælder særlige vilkår i denne jul. Det at se færre mennesker og holde afstand hjælper i forhold til at forhindre smittespredning, men ti familiemedlemmer sammen i mange timer eksempelvis en juleaften afgiver alligevel en masse damp og partikler. For at imødegå udfordringerne er hovedbudskabet fra professor Lars Gunnarsen derfor massiv udluftning og rengøring i juledagene.

– Udover altid at tænde for emhætten, når man tilbereder mad i køkkenet, så er det vigtigste råd at få luftet grundigt ud mindst hver anden time, når det sociale liv i julen leves. Det skal man også gøre, selvom man bor i et hus med moderne mekanisk udluftning. En kraftig udluftning på fem minutter med gennemtræk med et par timers interval vil betyde, at den forurenede luft så at sige bliver fortyndet med frisk udeluft. På den måde får man på bedst mulig vis renset de farlige partikler ud. Der kan også sidde mange farlige partikler på alle overflader i et hus. Derfor er rengøring også en altafgørende faktor. Brug miljøvenlige og sundhedsmærkede produkter, og tør alle flader grundigt af, forklarer professor Lars Gunnarsen.

Ventilationen er vigtig for at opnå en god luftkvalitet i boligen og god luftkvalitet er en forudsætning for, at indeklimaet ikke giver skader på sundheden. De væsentligste forureninger i hjemmet er partikler og biologisk forurening som eksempelvis hår og skæl fra kæledyr, skimmelsvampe og støvmider. Flygtige organiske kemiske forbindelser fra byggematerialer, møbler, ved indendørsmaling, lakering, rengøring, rygning og indendørs aktiviteter kan også forurene luften indenfor.

Professor Lars Gunnarsen er opmærksom på, at det midt i en travl juletid kan være svært at huske hele pakken af god adfærd – også selvom coronavirus på mange måder har skærpet vores opmærksomhed. Det handler derfor om at lægge en slagplan.

– I gamle dage kunne man bare kigge på sine duggede ruder for at opdage, at stuen var fuld af damp. I dag har vi så tætte huse og energieffektive vinduer med flere lag glas, så nu skal vi altså selv huske at lufte ud. Et godt råd er derfor eksempelvis, at familien kan sætte et æggeur til at ringe hver anden time for at minde om, at der skal luftes ud, forklarer Lars Gunnarsen.

Lars Gunnersen håber på, at det skærpede fokus på at lufte ud og gøre rent i hjemmet ikke bare er et nødvendigt tilvalg midt i en coronatid, men et valg, der går hen og bliver en rigtig god og sundhedsfremmende vane for hele familien i tiden frem.