Hvis Paris-aftalens mål om at holde den gennemsnitlige globale temperaturstigning under 1,5 grader skal nås, er de fossile selskaber centrale aktører, men langt størstedelen af olieselskaberne skal stadig sætte ambitiøse grønne mål og føre dem ud i virkeligheden.

Det tog P+, pensionskassen for akademikere, konsekvensen af sidste år og frasolgte investeringer i 53 olieselskaber til en samlet værdi af 948 mio. kr.

”Stadig flere olieselskaber lover grøn omstilling, offentliggør reduktionsmål og præsenterer planer om at investere i vedvarende energi. Det er positivt. Men vores gennemgang viser desværre, at de grønne ambitioner ofte ikke er ambitiøse nok,” siger Kirstine Lund Christiansen, der er underdirektør og chef for ansvarlige investeringer i P+.

BP og Equinor ude af porteføljen
Blandt de selskaber, der blev solgt fra i 2021, er bl.a. BP og Equinor, som P+ tidligere har valgt at beholde, fordi de viste spirende grønne ambitioner.

”På trods af en vedvarende kritisk dialog med både BP og Equinor måtte vi til sidst konstatere, at de desværre ikke var villige til at omstille sig tilstrækkeligt hurtigt. I december solgte vi derfor begge selskaber fra,” fortæller Kirstine Lund Christiansen.

Farvel til forsyningsselskaber
Ligesom olieselskaber er forsyningsselskaber en vigtig del af ligningen i den grønne omstilling. I løbet af 2021 har P+ derfor enten kvantitativt eller kvalitativt vurderet alle 74 forsyningsselskaber i porteføljen, hvor mindst 25 pct. af omsætningen stammer fra elektricitet produceret ved kul, eller hvor produktionen af elektricitet fra kul overskrider 10.000 MWh.

“Vi har gennemgået hvert enkelt forsyningsselskab i vores portefølje for at vurdere deres omstillingsparathed i forhold til målene i Paris-aftalen. Efterfølgende blev 19 selskaber solgt fra for i alt 137 mio. kr. Derudover er seks selskaber blevet sat på observationslisten. Det betyder, at vi overvåger de seks selskaber frem mod oktober, hvor vi vil vurdere, om de har gjort tilstrækkelige fremskridt til at blive i porteføljen, eller om de også skal sælges fra,” forklarer hun..