Select Page

Forfatter: Per K Rasmussen

Sørgelige udbud

De offentlige udbud er tit ikke gennemtænkte og ofte urimelige i deres afgørelser. Dagens VVS har vist flere eksempler på dette. Seneste eksempel indenfor VVS er offentliggjort fra klagenævnet for udbud. Kendelsen var negativ og gav ikke klageren Finmann VVS medhold. Urimeligt og sørgeligt. Udbyder var By og Havn, som ønskede 2-årig aftale på VVS-ydelser. Pris talte 50% og “Organisation,bemanding og leverancesikkerhed” talte 50%. Pointgivningen ved pris var klar. Laveste pris får 10 points. Mere end 50% dyrere end laveste pris får 0%. Priser derimellem får points fra 10 til 0 efter en ret linie. Finmann VVS var 6,5%...

Læs mere

60% mere ud af biomasse

DTU skal bidrage til at udvikle en mere rentabel måde at producere biogas. Det åbner op for produktion af biobrændstoffer til lastbiler og fly. Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) har netop bevilliget et større millionbeløb til projektet eFuel, der vil udvikle en ny og robust teknologi til at omdanne CO2 fra biogasanlæg til metan, som kan blive fremtidens grønne råstof i fremstillingen af bl.a. fossilfrit flybrændstof og plastik. Det vil ske ved at hente CO2 fra biogasanlæg, der producerer op til 40 procent CO2, som i dag frigives til atmosfæren. Derfor er produktionen fossilfri, og opsamlingen af CO2 gør det samtidig...

Læs mere

Kom nu i gang, hr. Minister

Energiminister Lars Chr.Lilleholt meddelte i går, at “nu får boligejerne et bedre energimærke”. Han meddelte også, at digitalisering bliver nøgleordet. I ministerens pressemeddelelse omtales, at “Energimærket er et af de vigtigste instrumenter til at sikre energioptimering, men der har været for mange fejl indberetninger”. Og så bla,bla,bla . ” Jeg forventer, at det nye kommer i løbet af 2019″, siger ministeren. Det er fint, at det kommer i 2019, men din ventil med ” at jeg forventer” er utilfredsstillende. Boligejere har tabt penge på dårlig indberetning. Der er fejl i hvert femte energimærke. Hr. Minister, du udtaler: “Jeg kan...

Læs mere

Misbrug ødelægger ordning

Danmarks Radios forbrugerprogram Kontant har igen påvist, at den eksisterende Energispareordning bliver udsat for misbrug. Ordningen, der er finansieret af forbrugerne, udløber i 2020. Den har til formål at skabe energibesparelser i energiforbruget, så CO2-udledningen nedbringes. Tekniq Installationsbranchen har i flere år advaret mod den måde, som den nuværende ordning er skruet sammen på. ”Vi har længe sagt, at den nuværende ordning har udspillet sin rolle. Den er for dyr, bureaukratisk, skævvridende og for nem at misbruge. Det er rigtig kedeligt, at vi igen kan konstatere, at ordningen ikke fungerer, for energispareindsatsen bør ses som et meget afgørende element...

Læs mere

AO regnskab med udfordringer

Dagens VVS har set på det netop offentliggjorte 3.kvartalsregnskab for AO Johansen. Omsætningen er efter 9 måneder af 2018 på 2,5 milliarder. Det er en fremgang i forhold til 2017 på 4%. Umiddelbart pænt. Resultatet før skat er efter 9 måneder et overskud på 107 millioner. AO ledelsen beskriver resultatet således: “I 1.-3. kvartal 2018 blev resultatet af primær drift (EBIT) 107,4 mio. kr., svarende til en overskudsgrad på 4,4 %, mod hhv. 110,3 mio. kr. og 4,7 % i 1.-3. kvartal 2017. Høje afskrivninger samt øget omkostningsniveau påvirker overskudsgraden negativt. Igangsatte og implementerede tiltag til reduktion af omkostningerne vil have...

Læs mere

Kommende begivenheder

There are no upcoming events at this time.