AVK Smart Water har udviklet et nyt koncept, hvor IoT-enheder installeret på AVK’s standardventiler og brandhaner monitorerer forsyningsnettet og indsamler data. Den digitale løsning er med til at sikre bæredygtighed i form af reduceret vandspild, bedre risikostyring og øget effektivitet.

Digitalisering skaber gennemsigtighed i forsyningsnettet

De fleste vandforsyninger bruger data til at monitorere og kontrollere deres vandværker. Målere er installeret hos forbrugerne, så de kan afregne det leverede vand baseret på det faktiske forbrug. Men ofte er der ikke et fuldstændigt overblik over, hvad der sker i ledningsnettet mellem vandværket og forbrugeren.

Der er tusindvis af ventiler, fittings, brandhaner osv. installeret i forsyningsnettet, hvorfra der kan indsamles data. AVK Smart Water gør det muligt at indsamle disse data ved at levere digitale enheder, der nemt kan implementeres i distributionsnetværket. Det betyder, at vandværket kan hente data fra enhederne og skabe overblik og gennemsigtighed i forsyningsnettet

Det vil blandt andet give viden om, hvor i forsyningsnettet der er vandspild forårsaget af lækager, og dermed kan vandforsyningen effektivt reducere vandspild. Således kan der spares energi ved at optimere netværket og ved kun at behandle og distribuere den nødvendige mængde vand. Dette er blot to af de mange mulige fordele, der er ved at introducere AVK Smart Water-løsningen i forsyningsnettet.

VIDI-enheder monitorerer via IoT-teknologi

AVK Smart Waters løsning monitorerer forsyningsnettets infrastruktur baseret på IoT-enheder, der sender data direkte fra netværket til cloud’en. Det giver forsyningerne mulighed for at træffe beslutninger baseret på fakta.

Ved at installere VIDI-enheder i forsyningsnettet kan der skabes et smart water-netværk: det vil sige et fuldt integreret netværk, der muliggør fjernaflæsning, diagnosticering, prioritering, styring og optimering af hele netværkets effektivitet.

VIDI-enheder:

  • VIDI Positioner til ventiler
  • VIDI Open/Close
  • VIDI Cap til brandhaner
  • VIDI Flow, VIDI Pressure og VIDI Temperature
  • VIDI Level Sensor til brønde

Enhederne kan sende de indsamlede data til VIDI Cloud, som er en software-platform udviklet af AVK Smart Water. Ved hjælp af monitorering og gennemsigtighed i forsyningsnettet baner AVK Smart Water-løsningen vejen for mindre vandspild, øget effektivitet og bedre risikostyring.