Dårlige energimærker og et usundt indeklima i de offentlige bygninger er vigtige dagsordener både landspolitisk og ved de forestående valg til kommuner og regioner. Det mener både VELUX og SYNERGI, der havde inviteret indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek og regionsrådsformand Lars Gaardhøj på besøg hos VELUX.

Syv ud af ti kommunale bygninger har et lavt energimærke. Samtidig døjer mange folkeskoler med dårligt indeklima, der øger antallet af sygedage og gør det vanskeligere for eleverne at lære. Men hvordan løfter vi sundheden og energieffektiviteten i de offentlige bygninger? Det var omdrejningspunktet, da indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek (S) og formand i Region Hovedstaden Lars Gaardhøj (S) lagde vejen forbi VELUX i Hørsholm tidligere.

“Der er ingen tvivl om, at der er et stort positivt potentiale for både energiforbrug og indeklima, når bygninger energirenoveres. Kommuner og regioner er allerede godt i gang, og for at understøtte indsatsen yderligere, er regeringen og KL i økonomiaftalen for næste år enige om, at der skal arbejdes henimod, at kommunerne – ligesom staten – skal op på en årlig energirenoveringsrate på 3 procent af deres bygninger. Kommunerne fik ved samme lejlighed en økonomisk håndsrækning, så der kan komme endnu mere skub på energirenoveringerne af de kommunale bygninger,” siger Kaare Dybvad Bek.

Besøget foregik i selskab med bl.a. CEO i VELUX David Briggs og SYNERGI-formand Bendt Bendtsen.

Her gav VELUX en rundvisning og en nærmere introduktion af virksomhedens produkter og løsninger, der bidrager til bedre indeklima og lavere energiforbrug i bygninger. Lars Gaardhøj er ikke i tvivl om, at det er energieffektive løsninger som disse, klimaet har brug for. 

“Energieffektivitet er en afgørende brik i den grønne omstilling. Det er en hovedingrediens i Region Hovedstadens klimaplan, der samtidig bidrager til et godt indeklima for patienterne og deres helingsforløb.” 

Regionsformanden har desuden et personligt bånd til VELUX, hvor han har arbejdet to somre i 90’erne: “Jeg har et særligt forhold til VELUX, hvor jeg som ung har stået og samlet vinduer på produktionen i Thyregod. Derfor har det været en fornøjelse at besøge VELUX igen og se, hvordan virksomheden har udviklet sig gennem årene. VELUX leverer et stort bidrag til den grønne omstilling,” afslutter Gaardhøj.