Et samarbejde mellem 10 organisationer vil sikre, at klima, miljø og natur sættes øverst på dagsordenen ved kommunalvalget. Derfor lancerer Klimakoalitionen en hjemmeside, hvor borgere kan spørge kandidaterne, om de vil forpligte sig på reel handling

Kommunalvalget kan blive det sidste valg, inden vi har udledt så meget CO2, at temperaturen vil stige med 1,5 grader, som er den grænse, vi med Parisaftalen har forpligtet os til at holde os indenfor. Det er nu, at vi skal handle, for kommunalvalget er en enestående mulighed for at sætte gang i en nødvendig grøn bølge overalt i Danmark,” siger Frederik R. Sandby, sekretariatsleder i Klimabevægelsen, der er en af de 10 danske organisationer bag initiativet.

Klimakoalitionen er et partipolitisk neutralt samarbejde mellem Klimabevægelsen, Mellemfolkeligt Samvirke, Verdens Skove, Den Grønne Studenterbevægelse, Klima- og Omstillingsrådet, Greenpeace, DOF BirdLife, Dansk Folkeoplysnings Samråd, Bedsteforældrenes Klimaaktion og We Do Democracy

Forpligt din kandidat
Koalitionen præsenterer nu hjemmesiden detsidstevalg.dk, hvor det under kommunalvalgkampen vil blive muligt for borgerne at se, hvilke kandidater der vil gribe til handling og bringe kommunerne i front for den grønne omstilling.

På hjemmesiden har man mulighed for at spørge de lokale kandidater, om de vil arbejde for reel handlíng på klima- og naturområdet, og kandidaterne har på samme tid mulighed for at forpligte sig på at arbejde for fire ting i den kommende valgperiode:

  • At kommunen vælger grønne løsninger ved at indregne en pris på minimum 850 kroner per ton udledt CO2 i kommunens indkøb, forsyning og byggeri.
  • At kommunen giver plads til mere vild natur ved at beskytte de biologisk mest værdifulde arealer.
  • At kommunen styrker demokratiet med grønne borgerting, som, støttet af eksperter, har reel indflydelse på kommunens klima- og naturpolitik.
  • At kommunen sikrer nye grønne arbejdspladser og uddanner borgerne til de nye jobs.


De fire tiltag er inspireret af de gode erfaringer en række kommuner allerede gør sig i dag. Middelfart kommune indregner for eksempel allerede en pris pr ton CO2, og Hjørring kommune arbejder for mere vild natur med intiativet “Naturkommunen blomstrer vildt”. Købenavn, Rudersdal og Albertslund har indført borgerting og borgersamlinger, og i Esbjerg kommune arbejder man for at skabe grønne jobs i et “Green skills-sekretariat”.