I 2019 var Danmark langt fra at leve op til sit EU-krav om energibesparelser. Det ledte til kritik fra EU-Kommissionen. Men med det seneste års klimaaftaler er Danmark igen rykket op på forreste række i den grønne omstilling. Ifølge nye beregninger står Danmark allerede nu til at overopfylde det energisparemål, vi skal nå i 2030.

 

Danmark er underlagt et EU-krav om energieffektivisering, og skal årligt spare 0,8 procent af det årlige energiforbrug. I 2019 opfyldte Danmark kun ca. en tredjedel af den forpligtelse. En lang række af de klimaaftaler, der er indgået i løbet af 2020 indeholder energieffektiviseringstiltag, og ud fra Energistyrelsens beregninger har det ledt til, at Danmark nu står til at opfylde EU-kravet om energibesparelser med 127 procent.

”Danmark skal naturligvis leve op til de internationale mål, vi selv har været med til at vedtage på klimaområdet. EU-målet for energieffektivisering har tidligere været forsømt, og det har ledt til helt berettiget kritik fra EU-Kommissionen. Nu har vi fået bragt tingene i orden med de klimaaftaler, vi har indgået det seneste år og Danmark står nu til at overopfylde målet markant” siger klimaminister Dan Jørgensen.

Energibesparelserne vil ske bredt i samfundet inden for eksempelvis transport, industri og opvarmning. Der vil ske energibesparelser hvert år frem mod 2030, og den årlige energibesparelse i 2030 svarer til energiforbruget i 600.000 parcelhuse. Det bidrager både til Danmarks klimamål, og til at gøre dansk erhvervsliv mere konkurrencedygtigt. Samtidig sikrer det gode og sunde bygninger hos danskerne og er med til at mindske behovet for vindmøller og elmaster.

”De aftaler, vi har indgået, vil medføre en betydelig effektivisering af vores energiforbrug, og det vil være helt centralt for at nå vores 70 procents mål. Samtidig gavner det vækst, beskæftigelse og eksport, fordi energieffektivisering gør danske virksomheder mere konkurrencedygtige og fordi vi i Danmark er gode til at udvikle løsninger, som vi kan eksportere til andre lande” siger klimaminister Dan Jørgensen. 

Formelt skal Danmark orientere EU-kommissionen om status for opfyldelsen af energispareforpligtelsen i 2024, men allerede nu retter regeringen henvendelse til Kommissionen for at orientere om de nye tal.

Baggrund

  • I henhold til EU’s energieffektiviseringsdirektiv, skal medlemsstaterne i perioden 2021-2030 opnå nye årlige kumulative energibesparelser svarende til 0,8 pct. af det nuværende årlige, endelige slutforbrug.
  • Danmark afleverede i 2019 sin nationale energi- og klimaplan (NECP). På daværende tidspunkt stod Danmark kun til at levere 1/3 af det fastsatte krav.
  • Regeringen har det seneste år indgået en række større aftaler, som bidrager til målopfyldelsen af den danske energispareforpligtelse, herunder:

o   Klimaaftalen for energi og industri af 22. juni 2020

o   Transportaftalen

o   Aftalen om grøn skattereform

o   Finanslovsaftalen for 2021

  • På baggrund af de politiske aftaler er den danske målopfyldelse nu beregnet til at være på 127 pct.

Europa-Kommissionen orienteres om den danske målopfyldelse allerede nu, og det vil ligeledes indgå i ajourføringen af den danske nationale energi- og klimaplan, der skal sendes i 2024.