På VVS21-messen i Odense præsenterede skorstensfejerne “Den hvide skorstensfejer”.

Og det er et nyt forretningsområde for skorstensfejerne, nemlig rensning af ventilationsanlæg.

Skorstensfejernes budskab er, at de kan “det der med at rense” og at det er nødvendigt med rensning af ventilationsanlæg.

Hvis der ikke renses går det udover indeklimaet, og undervisningen i skolerne bliver f.ex. dårligere.

Skorstensfejerne henviser til Sverige, hvor der valgt en lovgivning på ventilationsområdet.

Det kunne vi også bruge i Danmark, for i følge skorstensfejerne fungerer 70% af alle anlæg ikke optimalt.

Og det kan den hvide skorstensfejer hjælpe på.