Dr. Fang Liangzhou, Vice President og CMO for Huawei Digital Power talte på COP26 om, hvordan man kan bygge intelligente samfund med lavt CO2-forbrug.

“At opnå CO2-neutralitet er blevet noget, som hele verden arbejder hen imod. Teknologisk innovation vil komme til at spille en central rolle i håndteringen af klimaudfordringerne og i at opnå målsætninger om nedsættelse af CO2-forbruget. I Huawei Digital Power sammenfletter vi digitale teknologier med strømproducerende teknologier. Derved skaber vi grønnere energi, og hjælper med at digitalisere energisektoren for en grønnere og bedre fremtid, ” sagde han i sin tale og fortsatte:

“Vi fokuserer på innovative teknologier, der accelererer digitaliseringen af energisektoren, og vi bygger grønne transportmuligheder, lokationer og datacentre. Her arbejder vi med vores industripartnere på at bygge et intellligent samfund med lavt CO2-forbrug.”

Ifølge det Internationale Energiagentur (IEA) kommer størstedelen af CO2-udledningerne fra elektricitet, industriel produktion og transport, hvoraf elektricitetsproduktion og transport står for 40% af udledningerne, mens industriel produktion står for ca. 21%. 

Derfor arbejder Huawei Digital Power også hele tiden med partnere på at innovere inden for energiproduktion og forbrug med henblik på at skabe grønne løsninger. 

Eksempelvis udvikler Huawei rene, fornyelige energisystemer, der bygger på sol- og vindenergi, og som også har fokus på oplagring af energi. 

I forhold til energimæssig digitalisering udvikler Huawei også kunstig intelligens, der kan hjælpe med automatisk at identificere typiske risici og defekter i distributionsnettet. Takket være denne præventivt orienterede driftstilgang baseret på kunstig intelligensanalyse, kan driftseffektiviseringen forøges med op til 80 gange i de strømnetværk, der bruger løsningen. Huawei har også brugt sin grønne teknologi til at hjælpe den amerikanske bilproducent SERES med at lave verdens første, masseproducerede high-performance elektriske SUV-coupé med en opladningsrækkevide på 1000 km.

Huawei arbejder ud fra devisen “Tech for en bedre planet”, og er fortsat med at investere i at reducere CO2-udledning, fremme grøn energi, bidrage til en cirkulær økonomi og at bruge teknologi til at hjælpe med at konservere naturen. Pr. d. 30. september, 2021, har Huaweis forretningsenhed Huawei Digital Power hjulpet kunder med at generere 443,5 mia. kWh grøn strøm og har samtidig sparet 13.6 kWh strøm. Herved har Huawei bidraget til at reducere CO2-udledninger med 210 mio. tons, hvilket svarer til at plante 290 mio. træer.