1.000 megawatt vedvarende energi, hospitaler og mikrofinansiering i udviklingslande. Det er nogle af de foreløbige resultater af Verdensmålsfondens investeringer, hvor P+ er medinvestor.

For fire år siden investerede P+ i Verdensmålsfonden, the Danish SDG Investment Fund, der er sat i verden for at fremme FN’s verdensmål ved at tilbyde risikovillig kapital til kommercielle bæredygtige projekter i udviklingslande og vækstmarkeder.

Verdensmålsfonden er drevet af den selvejende statslig fond Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU), der netop har udgivet sin første rapport om de foreløbige effekter fra investeringerne.

Vedvarende energi, hospitaler og mikrofinansiering
Rapporten viser, at investeringerne i Verdensmålsfonden blandt andet har bidraget til tæt på 1.000 megawatt vedvarende energi fra sol, vind og vand, der vil føre til en estimeret CO2-reduktion på 1,2 mio. tons årligt. Investeringerne er også gået til hospitaler i fem afrikanske lande og dialyseklinikker i Indien, der tilsammen behandler over en mio. mennesker om året. Et tredje område er mikrofinansiering i Bolivia, hvor en stor del af befolkningen ikke har adgang til finansielle tjenester.

Det største geografiske investeringsområde for fonden er Afrika, der udgør godt 40 pct. af fondens investeringer, mens investeringer i Asien udgør knap 30 pct. Opdelt på sektorer er omkring 750 mio. kr. af fondes midler investeret i vedvarende energi, mens cirka 425 mio. kr. er investeret indenfor sundhed og omkring 235 mio. kr. i landbrug og fødevarer.

”I P+ har vi fokus på investeringer, der også understøtter FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling. Derfor er vi glade for, at Verdensmålsfonden nu kan løfte sløret for de resultater, vi har bidraget til med vores investering. Som det fremgår af rapporten, har fonden indtil videre kun investeret omkring halvdelen af den samlede kapital på knap fem mia. kr., så vi forventer, at de positive effekter fra endnu flere investeringer i udviklingslandene vil blive større i de kommende år,” siger chef for ansvarlige investeringer i P+, Kirstine Lund Christiansen.